20.7.2023 11:00:49
S MUDr. Máriou Kubišovou, odborným garantom ŽP REHABILITÁCIA s.r.o., na aktuálnu tému:

„Bolesti vieme ovplyvniť, ak sa však pacient vráti do pôvodného stereotypu, je len otázkou času, kedy sa opäť objavia“


S MUDr. Máriou Kubišovou, odborným garantom ŽP REHABILITÁCIA s.r.o.
Pani doktorka, ste odborníčka na fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu (FBLR). Nie všetci týmto pojmom rozumejú. Môžete nám ich ozrejmiť?

-Fyziater je lekár, ktorý sa špecializuje na liečbu ochorení pohybového aparátu s využitím fyzikálnej terapie. Do fyzikálnej terapie zaraďujeme: pôsobenie elektrického prúdu (elektroterapia), mechanické pôsobenie ( ultrazvuk) magnetické pole (magnetoterapia), teplo, svetelnú energiu ( biolampa, laser). V rámci terapie využíva aj liečebnú rehabilitáciu (rôzne druhy liečebnej telesnej výchovy). Balneológia (kúpeľníctvo) je odbor, ktorý je zameraný na využitie prírodných liečebných zdrojov.


Pani doktorka, ste odborníčka na fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu (FBLR). Nie všetci týmto pojmom rozumejú. Môžete nám ich ozrejmiť?

-Fyziater je lekár, ktorý sa špecializuje na liečbu ochorení pohybového aparátu s využitím fyzikálnej terapie. Do fyzikálnej terapie zaraďujeme: pôsobenie elektrického prúdu (elektroterapia), mechanické pôsobenie ( ultrazvuk) magnetické pole (magnetoterapia), teplo, svetelnú energiu ( biolampa, laser). V rámci terapie využíva aj liečebnú rehabilitáciu (rôzne druhy liečebnej telesnej výchovy). Balneológia (kúpeľníctvo) je odbor, ktorý je zameraný na využitie prírodných liečebných zdrojov.

Ani poslanie rehabilitácie nie je každému jasné, ba dokonca niektorí si myslia, že lekár v tejto oblasti nestanovuje diagnózu. Môžete nám priblížiť princíp vyšetrenia u vás?

-Je pravda, že mnohí pacienti prichádzajú na vyšetrenie so stanovenou diagnózou od iných špecialistov alebo prichádzajú po úrazoch či operáciách pohybového aparátu. Často sú však poslaní so všeobecnými diagnózami – ako napr. bolesti krčnej chrbtice, bolesti ramena. Na základe svojho vyšetrenia sa potom snažím určiť, či sú ich ťažkosti spojené priamo s poruchou chrbtice (napr. poškodenie medzistavcovej platničky) alebo kĺbu ( rôzny stupeň artrózy), alebo je v popredí porucha svalovej rovnováhy, ktorá najčastejšie vzniká pri dlhotrvajúcom preťažovaní (dlhodobá práca v predklone, pri počítači). Podľa nálezu potom zvolím najvhodnejšie procedúry, predpíšem rôzne zdravotné pomôcky, ktoré majú zlepšiť stav pacienta. Pokiaľ je to potrebné, posielam pacientov na iné špecializované vyšetrenia (RTG, ortopédia, neurológia).

Do vašej ordinácie prichádzajú pacienti so širokou škálou problémov. Aké prevládajú?

-Najčastejšie sú to pacienti s bolesťami chrbtice, kĺbov, pacienti po operáciách – či už artroskopiách kolenných , ramenných kĺbov, po náhradách (totálnych endoprotézach) bedrových a kolenných kĺbov. Nemalú časť tvoria pacienti s rôznymi úrazmi.

Problémy s chrbticou a kĺbmi sa už dávno netýkajú len ľudí v staršom veku. Dá sa tomu vôbec vyhnúť?

-Súčasťou oboru FBLR je aj prevencia, ktorá sa však v súčasnej uponáhľanej dobe ťažko presadzuje. Uvedomujem si, že mnoho profesií v takomto podniku si vyžaduje vysokú fyzickú záťaž, vykonávanie stereotypných pohybov alebo dlhodobejšiu statickú záťaž (dlhodobé sedenie, státie...), avšak pri týchto pohyboch dochádza k jednostrannému preťažovaniu pohybového aparátu. Bohužiaľ pre nás, svaly a kĺby boli stvorené pre pohyb, ak im ho neponúkneme vo vyváženej forme, tak sa niektoré svaly skracujú, iné oslabujú. Dochádza k poruche svalovej rovnováhy, následne k ovplyvneniu postavenia chrbtice a kĺbov, dôsledkom čoho vznikajú rôzne intenzívne bolesti. Bolesti vieme ovplyvniť, či už liekmi alebo fyzikálnou terapiou, ak sa však pacient vráti do pôvodného stereotypu, je len otázkou času, kedy sa bolesti opäť objavia. Preto by sme sa mali naučiť byť zodpovední aj k svojim svalom a kĺbom a poskytnúť im to, čo si žiadajú – primeraný pohyb, ktorý je potrebné vykonávať pravidelne aj v období, kedy nemáme ťažkosti. Nechceme od pacientov, aby cvičili denne hodinu, verím, že na to skutočne nemajú čas. Nájsť si aspoň 30 – 60 minútovú pohybovú aktivitu dvakrát týždenne a k tomu pridať 15 – 20 minút cvičenia denne je časovo únosné, hlavne keď si uvedomíme, koľko času dokážeme stráviť pri pozeraní televízie alebo pri počítačoch.

Železiarne Podbrezová aj v tomto smere dbajú o svojich zamestnancov a poskytujú im možnosť absolvovať rehabilitačné procedúry. Stačí, keď sa objednajú a dohodnú si termín. Čo by ste odporúčali tým, ktorí nemajú závažný zdravotný problém, len jednoducho sa chcú starať o svoje zdravie a chcú využiť rehabilitačné služby.

-Zamestnanci podniku môžu absolvovať na rehabilitačnom pracovisku rekondičné rehabilitačné balíčky s procedúrami, ktoré majú liečebno - preventívny charakter. Tieto balíčky obsahujú procedúry, ktoré nevyžadujú lekárske vyšetrenie. Na ich využitie je potrebné prihlásiť sa v ŽP REHABILITÁCIA s.r.o. Zamestnanci môžu absolvovať aj aplikáciu laseroterapie, avšak táto liečba musí byť schválená lekárom, preto je potrebné sa objednať na lekárske vyšetrenie.

Ste spokojná s vybavením, ktoré môžete svojim pacientom odporúčať?

-Mala som možnosť pracovať na viacerých rehabilitačných pracoviskách, preto môžem zodpovedne povedať, že prístrojové a personálne vybavenie nášho pracoviska je na vysokej úrovni. V rámci prístrojovej techniky musím na prvom mieste spomenúť vysokovýkonnú laseroterapiu, ktorá má širokú škálu pôsobenia. V rámci fyzikálnej liečby sme schopní poskytnúť všetky druhy procedúr. Čo sa týka liečebnej rehabilitácie, máme vyškolené fyzioterapeutky, ktoré využívajú nielen základný liečebný telocvik, ale aj špeciálne techniky – SM systém, Vojtovu metódu, McKenzie metódu, propriofoot.

Ak sa nemýlim, pribudlo aj niečo nové...

-V rámci prístrojového vybavenia pribudla hlavne kryoterapia – lokálna liečba chladom, ktorá má výborné využitie pri úrazových diagnózach, zápaloch, po operáciách a rebox – prístroj, pomocou ktorého vieme ovplyvniť hlavne bolesť. Najnovším prírastkom je prístrojová lymfodrenáž, ktorá nie je hradená zo zdravotného poistenia, rovnako ako kryoterapia.

Starostlivosť o pacientov v tomto zariadení je hodnotená veľmi vysoko. Nesporne k tomu prispieva kvalifikovaný personál, ale aj vybavenie zachytávajúce trend. Keby ste si mohli zaželať. Čo tu ešte chýba a pacientom by veľmi pomáhalo?

-Čo sa týka prístrojového vybavenia, v tomto smere patríme naozaj k výborne vybaveným pracoviskám, takže z tohto pohľadu som spokojná. Čo by ma naozaj veľmi potešilo, je vybudovanie priestrannejších telocviční, aby sme sa mohli zamerať viac aj na prevenciu a mali možnosť naučiť pacientov, ako správne cvičiť. Aj táto vízia je uskutočniteľná, nakoľko podnik plánuje rozšírenie priestorov nášho rehabilitačného pracoviska.

Vaša aktívna účasť, vytrvalosť a zodpovednosť za vlastné zdravie môže urýchliť vašu liečbu a udržať fyzickú kondíciu a celkovo podporiť vaše zdravie.

„Mala som možnosť pracovať na viacerých rehabilitačných pracoviskách, preto môžem zodpovedne povedať, že prístrojové a personálne vybavenie nášho pracoviska je na vysokej úrovni.

 MUDr. Mária Kubišová pri praci

Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová