20.7.2023 11:01:15
Spomienky a poďakovaniaKatarína PEŤKOVÁ z Hronca
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, susedom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou mamou, starou a prastarou mamou
Katarínou PEŤKOVOU z Hronca.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
Miroslav ORAVSKÝ z Mýta pod Ďumbierom
Pri nedožitých päťdesiatich rokov života a devätnástom výročí nešťastnej smrteľnej nehody (25. októbra 1997) syna
Miroslava ORAVSKÉHO z Mýta pod Ďumbierom,
si na neho spomína rodina a tí, ktorí ho poznali a nezabúdajú.
Tomáš REICHEL z Mýta pod Ďumbierom
Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád nevie zabudnúť.“
Dňa 21. novembra si pripomenie dvadsať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Tomáš REICHEL z Mýta pod Ďumbierom.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami
Ján KRAJČI z Brezna
„Kto umiera – neodchádza, ale zostáva s tými, ktorí ho milovali.“
Dňa 23. novembra si pripomenieme desiate výročie od úmrtia nášho milovaného manžela, otca, starého a prastarého otca a príbuzného
Jána KRAJČIHO z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami a ostatní príbuzníAutor (zdroj): v texte