20.7.2023 11:00:59
Zvyšujú si odborný rozhľad

Študenti na exkurzii vo Vlkanovej

Dňa 20. októbra 2016 sa študenti III. C triedy – odbor mechanik mechatronik, zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti HTS BB s.r.o, Vlkanová. Odborným výkladom ich sprevádzal výrobný riaditeľ spoločnosti Miroslav Čief.


Dňa 20. októbra 2016 sa študenti III. C triedy – odbor mechanik mechatronik, zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti HTS BB s.r.o, Vlkanová. Odborným výkladom ich sprevádzal výrobný riaditeľ spoločnosti Miroslav Čief. Študenti boli počas exkurzie oboznámení s programom tepelného a chemicko-tepelného spracovania ocele v jednotlivých prevádzkarňach, vybavených najnovšími technológiami nemeckého dodávateľa IVA GmbH a prácou v metalografickom laboratóriu.

Študentov zaujali predovšetkým jednotlivé zariadenia na tepelné spracovanie ocele – nitridačná pec, kryogénna pec, popúšťacia pec a moderný automatizovaný spôsob riadenia obsluhy týchto zariadení. Absolvovaním exkurzie v HTS BB s.r.o., si naši tretiaci jednoznačne v praxi utvrdili vedomosti z tepelného a chemicko-tepelného spracovania ocele. Prínosom exkurzie pre študentov III. C triedy je zvýšenie odborného rozhľadu a zhodnotenie úrovne moderných technológií v strojárstve a hutníctve .

Dňa  20. októbra 2016 sa študenti III. C triedy – odbor mechanik mechatronik, zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti HTS BB s.r.o, Vlkanová.
Autor (zdroj): Ing. Juraj Pôbiš