25.3.2023 08:34:42
Odišli do predčasného starobného dôchodku – v novembri


Odchod do dôchodku
predčasného starobného dôchodku
Ján FLOSNÍK
Ivan PEKÁR

starobného dôchodku
Vojtech BOHÁČIK


V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.
Autor (zdroj): Personálny odbor