28.5.2020 02:50:52
Odišli do predčasného starobného dôchodku – v novembri


Odchod do dôchodku








predčasného starobného dôchodku
Ján FLOSNÍK
Ivan PEKÁR

starobného dôchodku
Vojtech BOHÁČIK


V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.








Autor (zdroj): Personálny odbor