28.1.2023 20:16:43
Povinnosť nahlásiť zmenu ZPZamestnanci, ktorí k 1. januáru menia zdravotnú poisťovňu musia túto skutočnosť čo najskôr nahlásiť na personálnom odbore, respektívne v príslušnej mzdovej účtarni. V súlade s článkom 5 ods. 5 Pracovného poriadku Železiarní Podbrezová sú všetci zamestnanci spoločnosti povinní nahlásiť uvedenú zmenu najneskôr do piatich kalendárnych dní.
Autor (zdroj):