3.10.2022 16:56:16
Čo je legálna metrológia?


Cestovali za poznaním

Čo je legálna metrológia? - Na túto otázku dostali odpoveď žiaci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová. Výber žiakov z tretieho, štvrtého a piateho ročníka sa 27. januára 2016 zúčastnil exkurzie v Banskej Bystrici.

Žiaci navštívili Slovenskú legálnu metrológiu, kde sa oboznámili s priestormi a vynovenými laboratóriami. Touto prehliadkou si rozšírili svoj obzor a získali nové poznatky o legálnej metrológii a dozvedeli sa názorne čím sa zaoberá.

Poďakovanie za exkurziu a zážitky patrí pracovníkom Slovenskej legálnej metrológii, vedeniu ŽP a.s. a zamestnancovi odboru riadenia kvality Ing. A. Jursovi.

 legálna metrológia
Autor (zdroj): E. Hriňová