8.12.2022 07:25:45
Európa zjednotila platobný systém


Prvým februárom sa skončila platnosť desaťmiestnych čísel bankových účtov. Definitívne ich nahradil medzinárodný formát IBAN (International Bank Account Number). Európa zjednotila platobný systém. V praxi to znamená, že za prevod v eurách do Česka či Nemecka platíme taký istý poplatok, ako za transakciu v bankách na Slovensku. Prevod pritom trvá rovnako dlho. Jednotné podmienky platia pre všetky krajiny SEPA priestoru, to znamená krajiny Európskej únie, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, Monako, Švajčiarsko a San Maríno.


1. Ako čítať nové číslo
IBAN pre Slovenskú republiku obsahuje dvadsaťštyri znakov, prvé dva predstavujú kód krajiny (SK), ďalšie dva znaky sú kontrolné číslice, nasleduje štvormiestny kód banky, predčíslie a základné číslo účtu.
IBAN nájdete priamo vo faktúrach od dodávateľov, na výpise z účtu a v internet bankingu. V papierovej forme ho treba uvádzať s medzerami po každých štyroch znakoch, v elektronickej bez medzier.
IBAN môže mať najviac tridsaťštyri znakov. Na Slovensku má dvadsaťštyri, no napríklad vo Francúzsku dvadsaťsedem, v Nemecku dvadsaťdva a v Belgicku šestnásť znakov.

2. Internet banking
Okrem tlačív sa zmenil aj vizuál internet bankingu. Banky zrušili v internetovom bankovníctve formulár Tuzemské platby. Fungujú len dva základné formuláre: jeden na zadávanie SEPA platieb v rámci všetkých SEPA krajín, vrátane Slovenska, a druhý na zadávanie cezhraničných platieb v cudzích menách alebo v eurách mimo SEPA krajín.
Pre opakujúce sa platby si vytvárajte v internet bankingu preddefinovaných príjemcov a pri všetkých ďalších platbách už budete mať číslo predvyplnené.
V existujúcich trvalých príkazoch banka automaticky skonvertovala čísla účtov do nového formátu. Nastavené trvalé príkazy, inkasá, ale aj šablóny často sa opakujúcich platieb sa automaticky zmenili do formátu IBAN.
V prípade, že zašlete platbu na nesprávny, no existujúci účet, musíte banku písomne požiadať o sprostredkovanie vrátenia úhrady.

3. Platby v pobočkách a na poštách
Pri zadávaní nových príkazov v pobočke banky musíte IBAN vypísať, inak banka príkaz odmietne.
Pošta aj naďalej prijíma okrem poukazov s účtom v tvare IBAN aj poukazy s účtom v pôvodnom tvare (základné číslo účtu/kód banky). „Poukazy s účtami v starom formáte v systéme automaticky pošta preformátuje a pripíše platby zákazníkov na správny účet,“ informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Stanislava Pondelová.

4. Pomôcky bánk
Banky sa snažia prechod na IBAN svojim klientom uľahčiť. Staré číslo si do nového formátu môžete ľahko prekonvertovať pomocou IBAN kalkulačiek. Niektoré banky ponúkajú IBAN skenery (Slovenská sporiteľňa, VÚB, ČSOB). Jednoducho naskenujte IBAN z faktúry a ten sa vám do príkazu na platbu predvyplní automaticky.
Ak to váš mobil banking umožňuje, využite skenovanie QR kódu z faktúry alebo čiarového kódu zo šekovej poukážky. Takto načítané údaje budú automaticky prevedené do platobného príkazu.
Poštová banka už dávnejšie začala vydávať platobné karty, na ktorých si klienti nájdu priamo vytlačené svoje číslo účtu vo formáte IBAN.
Autor (zdroj): HN