3.10.2022 16:01:22
Futbal - Z bilancie prípraviek

futbalJúlius SZӦKEJúlius SZӦKE, koordinátor prípraviek (U11, 10, 9 a 8)
Ste spokojný s jesennými výkonmi tímov?
-S tréningovým procesom a aj s výkonmi prípraviek sme spokojní. Do konca októbra všetky tímy prípraviek trénovali na hlavnom ihrisku v Brezne a od novembra 2015 pokračuje tréningový proces, s krátkou pauzou počas vianočných sviatkov, v telocvični Základnej školy K. Rapoša Pionierskej 4 v Brezne, ako aj v športovej hale na Štiavničke. V jesennej časti naše družstvá pôsobili v Lige prípraviek Stredoslovenského kraja, v ktorej sa ale tabuľky neevidujú.

Priblížite nám harmonogram zimnej prípravy?

- V zimnej príprave pokračuje tréningový proces v telocvičniach podľa nasledujúceho harmonogramu:


Družstvo
(nar. v roku)
Tréneri
Dni
U11
(2005)
Molčan
Tyčiak
Pondelok
Streda
Štvrtok
15. hod. 15. hod14.45 hod.
ZŠ Pionierska 4, Brezno
Telocvičňa Štiavnička
U10
(2006)
Smékal
Hanzlovič
Pondelok
Streda
Piatok
14. hod.
14. hod.
14. hod.
ZŠ Pionierska 4, Brezno
U9
(2007)
Žilík
Gajan
Utorok
Streda
Piatok
14.45 hod.
16. hod.
16. hod.
ZŠ Pionierska 4, Brezno
U8
(2008 a mladší)
Kostelný
Ďuriš
Pondelok
Utorok
Štvrtok
16. hod.
15.45 hod.
15.45 hod.
ZŠ Pionierska 4, Brezno


Okrem tréningov sa počas víkendov zúčastňujeme halových turnajov v rámci kraja a organizujeme turnaje pre družstvá z bližšieho okolia v hale na Štiavničke.Rodičia, vyžite možnosť prihlásiť svoje deti (chlapcov i dievčatá) do mládežníckych tímov Futbalového oddielu ŽP Šport, a.s.
Príďte vyskúšať ich schopnosti na tréningy jednotlivých kategórií (hodiny, termíny a miesta sú uvedené v tabuľke).
Dajte možnosť vašim ratolestiam prežiť voľný čas športovaním a umožnite im spoznať nových priateľov.

Bližšie informácie poskytne Július Szőke, koordinátor prípraviek, tel. číslo 0905 685 088


V telocvični na Štiavničke počas zimnej prípravy družstvo U11 objektívom I. Kardhordovej

V telocvični na Štiavničke počas zimnej prípravy družstvo U11 objektívom I. Kardhordovej
Autor (zdroj): Viera Kúkolová