8.12.2022 07:29:33
Odišli do dôchodku – v januári


Odchod do dôchodku


do predčasného starobného dôchodku
Jozef HONKO
Ivan KOHAN
Mgr. Dana ORAVCOVÁ
Milan SCHWARZBACHER
Jozef SMOLA
Mária STIERANKOVÁ


do starobného dôchodku
Milan BLAŽENIAK
Marta KRELLOVÁ
Ján KUPEC
Iva ŠALINGOVÁ


V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.Autor (zdroj): Personálny odbor