20.7.2023 11:00:55
S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom predstavenstva a obchodným riaditeľom

Rozšírený sortiment nám veľmi pomohol


Ing. Július KriváňAko hodnotíte uplynulý rok z dnešného pohľadu?

-Môžem konštatovať, že rok 2015 pre nás nebol jednoduchý, skôr je na mieste označenie zložitejší. Napriek tomu sa však obchodným spoločnostiam a odboru predaja v našej akciovej spoločnosti podarilo splniť plánované objemy predaja v tonáži. Žiaľ, problémy nám robil stály pokles cien. Už nehrozilo len, že sa stretávame s nízkymi cenami zo strany čínskych a ukrajinských výrobcov, ale o zákazky v sortimente valcovaných rúr sme bojovali so západoeurópskymi výrobcami a ich nízkymi cenami, čo pretrvávalo po celý rok. Keďže spotreba počas roka nerástla, skôr bola stabilizovaná, prípadne mierne klesala, v boji o zákazky sme sa stretávali jednak s fabrikami vo vlastníctve ArcelorMittal v Poľsku, Rumunsku či v Česku, ale aj so všetkými západoeurópskymi veľkovýrobcami, ako napríklad Tenaris, Valurec, Mannesmann, Bentheler...


Ročné plány v objeme predaja sme napriek problémom splnili, no vďaka silnej konkurencii sme nedokázali zabezpečiť plánovanú cenovú úroveň. Z hľadiska predaja presných rúr bola situácia stabilná, značný prepad v porovnaní s ostatnými mesiacmi, sme zaznamenali len v septembri. Prekvapivo dobré boli letné mesiace, čo sme neočakávali. Priemerné ceny ťahaných rúr sa neznižovali tak dramaticky, ako pri valcovaných rúrach, aj keď boli nižšie v porovnaní so začiatkom roka.

Každý mesiac sme „bojovali“ aj o každú tonu predaja kontinuálne odlievaných oceľových blokov. Naši odberatelia mali tiež problémy so zákazkami. Objemy predaja, ktoré sme si naplánovali, sme však naplnili. V predaji galvanizovaných rúr, aj navarovacích oblúkov bola situácia pomerne stabilná. Trend splnil naše očakávania a aj v týchto výrobkoch sme splnili plánované čísla.

Aký bol štart do nového roka a ako sa javí situácia pre prvý štvrťrok?

-Z hľadiska zabezpečenia zákaziek pokračuje vývoj zo záveru roka. Pre valcovňu rúr sme zabezpečili objem 9 700 ton na január. Na február ešte zákazky stále prijímame. Priemerná cena predaja je stabilizovaná. Od decembra sme nezaznamenali zásadný pokles cien, prvé dva mesiace nového roka sú na úrovni decembra 2015.

Dobrá je situácia v sortimente ťahaných rúr, objem 3 600 – 3 700 ton v dlhých rozmeroch je stabilizovaný, zákazky na galvanizované rúry predstavujú zhruba 150 ton a na delené rúry okolo 140 – 150 ton mesačne. Predaj navarovacích oblúkov zatiaľ možno prirovnať k stavu na konci minulého roka. Očakávame preto, že môže byť jeden mesiac dobrý, v ďalšom už bude situácia iná. V januári sme zabezpečili odbyt na 200 ton a vo februári predpokladáme zhruba 150 tonový objem predaja oblúkov.

Pán riaditeľ, ako by ste charakterizovali, čo nás čaká v najbližších mesiacoch?

-V minulosti sme si zvykli, že do 23.- 24. daného mesiaca sme mali uzatvorený objem zákaziek na nasledujúci mesiac. Dnes sa uzatvárajú zákazky aj počas aktuálneho mesiaca. Je to zložité. Obchodníci však vyvíjajú maximálne snahy, navštevujú zákazníkov, potenciálnych zákazníkov. V roku 2015 sme prišli o zákazky, ktoré sme predávali do USA. Osobne som v uplynulom týždni navštívil v USA troch stálych a štyroch potenciálnych zákazníkov. Všade som však počul „tú istú pesničku“. Náš obchodný partner distribučnej firmy Wilson, dnes Distribution NOV, s ktorým prichádzame do styku od roku 1994, situáciu prirovnal k druhej polovici 80 rokov. V roku 2015 zaznamenali až 50 percentný prepad. Predtým nebol problém nahradiť jedno teritórium iným. Dnes je predaj problematický nielen v Európe, v Ázii, ale aj v Amerike. Hlavnou príčinou je kríza v naftovom priemysle. Výrobcovia, ktorí boli zameraní na olejársky a naftový priemysel, sa dnes tlačia na náš trh a konkurencia spôsobuje tlak na pokles cien.

A dlhodobé prognózy?

-Tohtoročný obchodný a finančný plán bol zostavený na základe reality druhého polroku uplynulého roka. Je druhý mesiac nového roka a zatiaľ môžem povedať, že sa nám darí plniť plánované úlohy vo všetkých druhoch produkcie. Radi by sme navýšili ceny aspoň na úroveň uplynulého roka. Zatiaľ je to len naše prianie a ťažko odhadnúť, čo bude ďalej. Výhodou Železiarní Podbrezová a.s. je pružnosť. Dokážeme vyrobiť každý mesiac kompletný sortiment. Aj našim americkým zákazníkom tradičným, aj potenciálnym, sme ponúkli možnosť predaja aj jedného či dvoch kontajnerov (zvyknutí sme boli dodávať stovky, či tisícky ton mesačne). Uvidíme, aká bude odozva.

Pochvalu si zaslúži výrobný úsek, ktorý rozšíril sortiment valcovaných rúr a to nám pomohlo. Obchodníci okamžite zareagovali, takže nové rozmery, nové akosti sa nám podarilo rozbehnúť a verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.

A čo sa týka dlhodobých prognóz, v marci sa uskutoční zasadnutie európskych výrobcov rúr ESTA. Neočakávam, že sa tam dozviem nové informácie o zásadnom zlepšení situácie. Na tomto stretnutí si však odovzdávajú skúsenosti všetci výrobcovia. Momentálne „unisono“ všetci výrobcovia, aj odberatelia tvrdia, že nadkapacitná výroba nie je porovnateľná s minulosťou. Máme však svoje skúsenosti. Prežili sme krízu v rokoch 2008 – 2009, ani uplynulý rok nebol pre nás jednoduchý. Na základe bilancie čísel prvých týždňov som presvedčený, že aj v tomto roku dokážeme plánované úlohy splniť.


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová