20.7.2023 11:00:53
S Ing. Milanom SRNKOM, PhD., vedúcim odboru technického a investičného rozvoja hovoríme

O významných investíciách


 Ing. Milan SRNKA, PhD.Ako hodnotíte úspešnosť realizovaných investičných akcií v roku 2015?

-Jednou z najvýznamnejších investícií v roku 2015 v oblasti technológií bola modernizácia riadiaceho systému redukovne Carta. Uvedený riadiaci systém dodávala nemecká spoločnosť SMS Group. Samotná výmena riadiaceho systému prebehla počas štyroch dní v júlovej strednej oprave valcovne rúr, čomu však predchádzala veľmi dobrá príprava. Okrem uvedenej akcie za zmienku stoja aj modernizácia regulátora a veka turbíny TG 1 v hydrocentrále Dubová, či chladenie valcov stojanov redukovne alebo modernizácia dierovacieho lisu.

Najväčšou investíciou stavebného charakteru nepochybne bola rekonštrukcia Futbalového štadióna v Podbrezovej, súčasnej ZELPO Arény. Rozsahu rekonštrukcie bolo venovaných niekoľko samostatných článkov v rámci Podbrezovanu.


Nie všetky úlohy sa nám však podarilo zrealizovať a niektoré sa presunuli na tento rok. Príkladom je dovoz špecializovaného vozidla Hyster na prevoz rúr, ktoré je vyrábané v USA. V dôsledku emisného škandálu s naftovými motormi spoločnosti VW v USA a Európe sa sprísnili pravidlá dokazovania emisných noriem, čím pre nás vyrábané špeciálne vozidlo muselo prejsť malými technickými úpravami, vyžadujúcimi dlhší čas výroby. Uvedené vozidlo by malo prísť do ŽP začiatkom marca. Z hľadiska finančného objemu sme preinvestovali 87 percent plánovaných investičných prostriedkov.

Aké úlohy vás čakajú na tento rok?

-Rok 2016 bude z pohľadu investícií veľmi opatrný. Nestabilita na trhu s výrobou ocele nás núti hľadať rezervy v nákladoch na výrobu ocele a oceľových rúr, vrátane nákladov na investície. V tomto roku plánujeme preinvestovať 5,867 mil. eur. V oblastí technológií pripravujeme delenie rúr priamo na ťažnej stolici v ťahárni rúr 1, automatizovanú zarážku rúr deliacej píly Ohler vo valcovni rúr, rozšírenie výrobného programu zariadenia plynulého odlievania ocele o nový formát kvadrát 105 x 105 milimetrov, či modernizáciu odvalcovacej stolice a modernizáciu stojanov redukovne (SRW) vo valcovni rúr. Všetky najdôležitejšie linky a zariadenia, ktoré slúžia na výrobu ocele a výrobu a spracovanie rúr, sú z produkcie zahraničných dodávateľov (Nemecko, Taliansko, Česko, Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko). V tomto roku historicky plánujeme uviesť do prevádzky zariadenie, ktoré bude navrhnuté a vyrobené na Slovensku, firmou Vukov Extra, a.s., Prešov. Bude to linka na konzerváciu vnútorného povrchu rúr pred zinkovaním. V súčasnosti sú rúry pred zinkovaním konzervované na vnútornom aj vonkajšom povrchu klasickým namáčaním v konzervačných vaniach. Následne, z technologického hľadiska, musí byť odstránený konzervačný povlak z vonkajšieho povrchu, čo sa robí prácne manuálne.

Akcie realizované v decembri uplynulého roka: Rozvody chladenia valcov redukovne
Akcie realizované v decembri uplynulého roka: Rozvody chladenia valcov redukovne

Regulačný stojan chladenia valcov redukovne
Regulačný stojan chladenia valcov redukovne


Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová