4.4.2020 06:35:54
„Gudróny v Predajnej budú čoskoro minulosťou“

hostia: Peter Žiga,Vojtech Ferencz,  generálný riaditeľ ŽP Vladimír Soták


Starostovia obcí dostali priestor na riešenie likvidácie čiernych skládok


Za ostatné roky sa síce o likvidácii čiernych skládok veľa hovorilo, ale nikto sa tejto problematike intenzívne nevenoval. S konkrétnym programom prišlo Ministerstvo ŽP SR pod vedením ministra Petra Žigu. Štát pomáha obciam a mestám s riešením čiernych skládok a časť z nich zmizla v prvej fáze projektu: „Veľké upratovanie Slovenska“ odštartovanom v minulom roku. Peter Žiga hodnotil projekt ako veľmi úspešný a tak Ministerstvo životného prostredia SR v odstraňovaní skládok pokračuje. Na Slovensku je evidovaných viac ako 2 500 čiernych skládok, reálne je, že ich môže byť okolo 7 000. Problematiku nelegálnych skládok rieši aj nový zákon o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. V boji proti čiernym skládkam posilňuje kompetencie polície. Pokuta pre tých, ktorí nelegálne uložia odpad na čiernej skládke, sa zvýšila desaťnásobne, z približne 166 eur na 1 500 eur.

Dňa 19. februára v podvečer sa v Dome kultúry ŽP uskutočnilo informačné stretnutie ministra životného prostredia SR s občanmi Podbrezovej a okolitých obcí na tému: „Odstraňovanie nebezpečných odpadov a čiernych skládok na Horehroní.“ V úvode starosta obce Podbrezová Ladislav Kardhordó privítal hostí, ministra životného prostredia Petra Žigu, štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Vojtecha Ferencza, predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa ŽP Vladimíra Sotáka a ostatných. V závere príhovoru povedal: „Aktivity súčasnej vlády pri odstraňovaní nebezpečných záťaží na Horehroní vnímam ako veľkú pomoc, pretože sú prejavom, že vláde SR záleží na tom, aby aj občania tohto regiónu žili v krajšom, lepšom a čistejšom prostredí.“
Minister Peter Žiga vo svojom vystúpení konštatoval, že v okresoch Banská Bystrica a Brezno sa nachádza 62 záťaží, z toho už 22 bolo odstránených. Medzi osem priorít súčasnosti patrí Predajná 1 a 2.- gudróny . V súčasnosti prebieha vypracovanie návrhov plánu prác na odstránenie záťaže. Odstraňovanie skládky bude prebiehať v zimnom období. Vyjadril presvedčenie, že gudróny budú čoskoro minulosťou a Predajnej pribudne ďalší krásny kus prírody.
Minister upozornil, že sú aj ďalšie environmentálne záťaže, ktoré vytvárajú ľudia a zodpovednosť za ich likvidáciu preberajú obce a mestá. Konštatoval, že veľké upratovanie Slovenska pokračuje a MŽP SR požiadalo Recyklačný fond o ďalších päť miliónov eur na druhé kolo. Vyzval prítomných starostov obcí, aby prehodnotili svoju situáciu a prihlásili sa do uvedeného projektu. O gudrónoch hovoril aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz a informoval prítomných o metóde riešenia podobnej situácie v Devínskej Novej Vsi. Vyzdvihol ústretovosť starostky obce Predajná a starostu Podbrezovej a ubezpečil prítomných, že záujmom Ministerstva životného prostredia je problém čo najskôr vyriešiť.
Predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP Vladimír Soták poďakoval Ministerstvu životného prostredia, ministrovi aj štátnemu tajomníkovi za dobrú komunikáciu s regiónom a zdôraznil, že ak chceme udržať mladých ľudí v regióne, aj skvalitňovanie životného prostredia je nevyhnutné. Minister ubezpečil prítomných, že „túto časť Slovenska vníma a je pripravený pomôcť“. Starostovia dostali priestor riešiť problémy svojich obcí.


Starostka obce Predajná Tatiana Čontofalská

V diskusii vystúpili občania aj starostovia s pripomienkami. Starostka obce Predajná Tatiana Čontofalská povedala: Gudrónové jamy, ja ich volám „čierne oči“ Predajnej, sú veľmi nebezpečné. Som sedemnásť rokov starostkou a určite pätnásť rokov sa písomne obraciam na Ministerstvo životného prostredia SR. Oslovila som už mnohých ministrov, ale odozvu som našla len v súčasnom vedení tohto ministerstva. Obec Predajná v roku 2014 podala žiadosť o určenie povinnej osoby v zmysle Zákona č. 09/2011 Z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže.Okresný rad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Banskej Bystrici vydal v roku 2015 rozhodnutie, v zmysle ktorého sa zastavilo konanie o určení povinnej osoby. Znamená to, že likvidácia gudrónových jám by mala prejsť na štát a príslušné ministerstvo.Za ústretovosť pri riešení tohto problému ďakujeme pánovi generálnemu riaditeľovi železiarní Podbrezová Vladimírovi Sotákovi, ktorému v mene všetkých občanov Predajnej vyslovujem veľkú vďaku.

Myslím si, že plytvať pitnou vodou v 21. storočí vôbec nie je rozumné a dúfam, že likvidácia týchto skládok napomôže tomu, aby sa stav životného prostredia na Horehroní, ktoré poskytuje množstvo turistických atrakcií, skvalitnil.

informačné stretnutie ministra životného prostredia SR s občanmi  Podbrezovej a okolitých obcí

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová