20.7.2023 11:01:00
Kútik slovenčiny

Len pred niekoľkými mesiacmi sme si pripomenuli dvesto rokov od narodenia významného jazykovedca a národovca Ľudovíta Štúra, ktorý uzákonil spisovnú slovenčinu. Dnes žijeme v neporovnateľnej dobe, kedy sa žiaľ často spisovná slovenčina dostáva do úzadia a kde sa dá, nahrádzame ju anglickými výrazmi. Aj perom píšeme už pomerne málo, digitalizácia urobila svoje. Vyberá si však svoju daň v podobe straty základných podvedomých reflexov. Veľmi smutný je pohľad, keď v televíznom vysielaní hlavne mladí moderátori používajú v každej vete anglické výrazy, akoby zabudli, že ich materinským jazykom je slovenčina. O to smutnejšie sú hrubice na televíznej obrazovke, a to často v hlavnom vysielacom čase. Povieme si, iste sa to stalo v časovom strese. Ak sa však chyba opakuje častejšie, nadobudneme dojem, že pravopis nie je silnou stránkou kompetentných, ktorí tie texty píšu. Je to však anonymné a zrejme ich na to nikto neupozorní alebo im je to jedno.
Väčší trapas však je, ak sa podpíšeme pod dokument, v ktorom sú hrubé chyby. Aj keď sme presvedčení, že väčšina z našich čitateľov tento problém nepozná, rozhodli sme sa opäť oprášiť našu rubriku jazykového okienka. Na úvod sme pripravili pre vás test, ktorý si urobte doma v kľude a ak vám to nevyjde, nik sa o tom nedozvie. Nám však pošlite vyplnený dotazník, v ktorom uvediete, akú problematiku zo slovenskej gramatiky by ste si radi prečítali. Vaše dotazníky budú žrebované a jeden z vás má šancu získať peknú cenu.

Ako by ste správne napísali:

1.a) Predstavenstvo ŽP 6.a) Odporúčam vám
b) predstavenstvo ŽP b) Doporučujem vám
c) Predstavenstvo železiarní

7.a) Uskutočnil sa pretek
2.a) V maile píšete b) Uskutočnili sa preteky
b) V maili píšete
c) V maily píšete 8.a) V neposlednej rade

b) V neposlednom rade
3.a) Mám sedem eur
b) Mám sedem euri 9.a) Prevádzať kontrolu
c) Mám sedem euro b) Prevádzať kozu cez lavicu

4.a) Dvakrát, dva razy 10.a) Rokovať o danom probléme
b) Dva krát, dvarazy b) Jednať o danom probléme
c) Dva krát, dva razy

5.a) V areáli
b) V areále
c) V areály

(správne: a,b,a,a,a,a,b,b,b,a)

Náš dotazník:

Meno a priezvisko:..........................................................................................
Pracovisko a kontakt:.....................................................................................
Vaša otázka do jazykového okienka:............................................................................Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová