20.7.2023 11:00:48
ZAUJALA ICH NAŠA HISTÓRIA

Záujem o priemyselné dedičstvo na Slovensku z roka na rok rastie. Potvrdzuje to aj vyššia návštevnosť nášho historického stánku. K študentom Slovenskej technickej univerzity Bratislava Fakulty architektúry, ktorí aj v januári tohto roka svoju exkurziu zamerali na priemyselné stavby a históriu industrializácie podbrezovských železiarní, sa 11. marca pridala osemčlenná skupina nadšencov tohto smeru z Bratislavy. Tvorili ju mladí pracovníci z rôznych odvetví, ktorí sa prostredníctvom filmových záberov oboznámili s výrobou nielen v našej spoločnosti, ale v celej ŽP GROUP, zaujímali sa o vývoj hutníctva na Pohroní a o výrobu ocele a jej spracovanie vo valcovni bezšvíkových rúr a ťahárni rúr.

Študenti Slovenskej  technickej univerzity Bratislava Fakulty architektúry


Foto: A. Nociarová

Dňa 11. marca vo večerných hodinách navštívilo Hutnícke múzeum ŽP a oceliareň tridsaťosem členov Aspen Inštitútu Praha. Ako nás informovala Marie Staskiewicz, ide o neziskovú organizáciu, ktorá je pobočkou organizácie ASPEN sídliacej v USA, ktorá vznikla pred 69. rokmi. Aspen Inštitút Praha pôsobí v strednej Európe, primárne v Česku, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku. „Naša organizácia rozvíja spoluprácu mladých lídrov, osobností z oblasti politickej, vnútornej správy, manažérov, umelcov i športovcov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Slovenska, ale aj z Ukrajiny. Na Táľoch sme organizovali naše stretnutie už po štvrtýkrát, stretlo sa s mimoriadnym záujmom účastníkov a odchádzame veľmi spokojní. Najobľúbenejším bodom nášho programu bola exkurzia v Železiarňach Podbrezová, sledovali sme proces výroby ocele a oboznámili sme sa aj so zaujímavou históriou 176 ročnej fabriky.“

Pohľad na časť účastníkov v Hutníckom múzeu ŽP

Pohľad na časť účastníkov v Hutníckom múzeu ŽP objektívom V. KúkolovejAutor (zdroj): Viera Kúkolová