20.7.2023 11:01:32
Zmena zimného času na letný čas


v nedeľu, 27. marca 2016, ručičky hodín posunieme o druhej na tretiu hodinu.
Autor (zdroj): redakcia