20.7.2023 11:00:48
Ak je chuť a vôľa, dielo sa podarí

Logo ŽP BYTOS s.r.o.

Obyvatelia sídliska Kolkáreň – Podbrezová, mali možnosť v roku 2016 sledovať obnovu dvoch bytových domov: Kolkáreň 25 a Kolkáreň 26. Pôvodne podnikové internáty boli vybudované v roku 1954. Železiarne Podbrezová ich predali svojim zamestnancom. Technický stav exteriéru, aj interiéru, nezodpovedal požadovaným tepelno-technickým normám.

Vysoké účty za dodávku tepelnej energie, ako aj technický stav bytových domov, naštartoval snahu skupinky vlastníkov, ktorí spolu so správcom v roku 2015 trpezlivo presviedčali na schôdzach ostatných vlastníkov o efektivite a zmysle obnovy.

Úmysel sa podaril, aj keď sa počas Obnovy vyskytovali problémy s dodávateľskou firmou, ktorú si vlastníci odsúhlasili. Problémy, ktoré sa vyskytli počas obnovy, musel riešiť stavebný dozor, Ing. Roman Rybiansky a Ing. Ján Lendacký, za čo im, ako správca, aj touto cestou ďakujem.

Výsledkom niekoľkomesačnej snahy sú obnovené dva bytové domy s novými lodžiami, ktoré zvýšili komfort užívania bytov samotným užívateľom. Obnovené bytové domy sú podľa vypracovaného energetického certifikátu začlenené do kategórie budov triedy B.

Dňa 10. februára 2016 bolo stavebným úradom začaté kolaudačné konanie obidvoch bytových domov. Veríme, že táto OBNOVA ukázala i ostatným vlastníkom v obdobných bytových domoch, že sa netreba báť vysokých mesačných splátok na splácanie úveru. Z dosiahnutých úspor na teple, ktoré sa prejavia už za rok 2016, je možné splátky uhrádzať.

Pohľad na bytovku objektívom  I. Kardhordovej

Pohľad na bytovku objektívom I. Kardhordovej
Autor (zdroj): Ing. Věra Buláková, riaditeľka ŽP BYTOS s.r.o.