20.7.2023 11:01:17
Deň otvorených dverí

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach pripravila na stredu 12. apríla Deň otvorených dverí pre študentov a učiteľov stredných škôl, pre rodičov budúcich vysokoškolákov, ale aj iných záujemcov o štúdium.

Tento ročník nadväzuje na úspešný minulý rok, ktorý bol historicky prvou takouto udalosťou, ktorú organizovala fakulta samostatne. Pre záujemcov o štúdium je pripravený bohatý program, ktorý zabezpečili jednotlivé ústavy. Záujemcovia budú mať možnosť získať mnohé informácie o štúdiu, študijných odboroch a o živote vysokoškolákov. O 10. hodine slávnostne otvorí Deň otvorených dverí dekanka Hutníckej fakulty, doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., následne budú predstavené študijné programy a študentský život na fakulte.

Po úvodnej časti bude nasledovať prehliadka jednotlivých laboratórií ústavov s praktickými ukážkami. Súčasťou programu dňa otvorených dverí bude aj možnosť zažiť niečo z reálneho študentského života. V tento deň sa totiž uskutoční študentská vedecká odborná konferencia METALURGIA 2017, ktorá je súťažou študentských odborných prác vysokých škôl alebo univerzít.

Všetky informácie a podrobný program nájdete na web stránke

http://web.tuke.sk/hf/den_otvorenych_dveri2017/index.html .Absolventi SSOŠH ŽP a SG ŽP, ktorí sa rozhodnú pre štúdium na HF TUKE, majú
možnosť získať podnikové štipendium od Železiarní Podbrezová. Bližšie informácie
získate na personálnom odbore osobne, na tel. čísle: 645 2800, prípadne email:
kochan@zelpo.sk.Príď študovať na Hutnícku fakultu TUKE

Príď študovať na Hutnícku fakultu TUKE

Ak si sa ešte nerozhodol kam na výšku, pridaj sa k nám a študuj zaujímavé odbory! Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach ti ponúka na výber päť študijných programov: Hutníctvo, Materiály, Tepelná techniky a plynárenstvo, Spracovanie a recyklácia odpadov a Integrované systémy riadenia. Získaš množstvo hodnotných poznatkov a máš širokú škálu pozícií, kde sa uplatniť. Pošli prihlášku do 31. mája 2017 a staň sa aj ty študentom Hutníckej fakulty. Na našu fakultu prijímame študentov bez prijímacích skúšok. Viac informácií nájdeš na www.hf.tuke.sk alebo http://web.tuke.sk/hf/_web_hf/.
Autor (zdroj): HF TUKE