20.7.2023 11:00:58
Maturanti besedovali o vysokoškolskom štúdiu na Hutníckej fakulte TUKEDňa 30. marca sa asi sedemdesiat žiakov maturitných ročníkov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP zúčastnilo prezentácie k vysokoškolskému štúdiu na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. V priestoroch klubovne im študijné odbory (Materiály, Hutníctvo, Integrované programy riadenia) priblížili interní doktorandi TUKE – Ing. Marianna Dolková a Ing. Peter Blaško. O tom, za akých podmienok a s akými výhodami môžu žiaci pokračovať v štúdiu na vysokej škole s podporou Železiarní Podbezová a.s., ich informoval JUDr. Radim Kochan, PhD., vedúci personálneho odboru spoločnosti. V diskusii bol priestor na zodpovedanie všetkých otázok, ktoré kládli záujemcovia o štúdium. Aktívne do diskusie vstupoval Dominik Hlásnik, zo IV. A triedy SSOŠH ŽP, ktorý nám povedal: „...viac-menej som už bol rozhodnutý pokračovať v štúdiu hutníctva na tejto vysokej škole, nakoľko ma zamestnanci železiarní už v priebehu praxe presvedčili, aby som to skúsil. Dnešný deň ma len utvrdil v tom, že je to správne rozhodnutie. Motivujúcimi sú nielen podmienky štúdia v tejto škole, ale hlavne štipendium, ktoré nám poskytnú Železiarne Podbrezová už od prvého ročníka a po ukončení štúdia garantované zamestnanie v tejto firme.“

Diskusia so zástupcami vysokej školy

V menších krúžkoch pokračovala diskusia so zástupcami vysokej školy (druhý sprava Dominik Hlásnik).
Foto: I. Kardhordová

Autor (zdroj): Viera Kúkolová