20.7.2023 10:11:54
Euro - info

Euro – info: Pred historickým okamihom
Celá republika žije v znamení prechodu na menu euro. Nie je tomu inak ani v našej akciovej spoločnosti. V Podbrezovane ste sa mali možnosť oboznamovať s touto problematikou už od uplynulého septembra v rubrike Euro - info. Našli ste tam priebežné informácie aj o práci Komisie ŽP a.s. pre prípravu na euro. ...
číslo: 25 | ročník: LXIV | vyšlo: 15.decembra 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Euro – info: Neprehliadnite!
Pobočky Slovenskej sporiteľne budú začiatkom roka 2009 otvorené aj počas dní pracovného pokoja ...
číslo: 25 | ročník: LXIV | vyšlo: 15.decembra 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Euro – info: V retrospektíve
Nie je tomu tak dávno, čo sme prekročili pomyselnú hranicu nového tisícročia. A opäť nás čaká ďalší dôležitý krok. Posledným dňom roka 2008 sa rozlúčime so slovenskou korunou a hneď od začiatku roka 2009 si budeme zvykať na nové platidlo – euro. Pre niekoho to nebude veľký problém, niekoho nová matematika potrápi viac. Vráťme sa však na chvíľu celkom na začiatok. ...
číslo: 25 | ročník: LXIV | vyšlo: 15.decembra 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Molčanová | celý článok »»
Euro – info: Nemocenské dávky v korunách a eurách
V eurách sa budú od januára vyplácať aj nemocenské, úrazové dávky, dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia. Nemocenské sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na najbližších desať eurocentov nahor. ...
číslo: 24 | ročník: LXIV | vyšlo: 28.novembra 2008 | autor (zdroj): Euro, príloha HN, Žurnál | celý článok »»
Euro – info: Zmeny súvisiace s poistením
Na vaše otázky súvisiace s prechodom na menu euro odpovedá, Mgr. Vladimír Mokroš, regionálny riaditeľ Allianz Slovenskej poisťovne, a.s.: ...
číslo: 23 | ročník: LXIV | vyšlo: 14.novembra 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Euro – info: Klienti bánk prejdú na euro bez starostí
Zavedenie eura nebude znamenať pre klientov bánk významnú zmenu. Banky prevedú všetky korunové produkty na eurové automaticky a bez poplatkov. Klienti nemusia z tohto dôvodu podpisovať žiadne dodatočné zmluvy, všetky sumy sa prepočítajú podľa konverzného kurzu. Poplatky za bankové produkty a služby sa vplyvom zavedenia eura nezvýšia. ...
číslo: 22 | ročník: LXIV | vyšlo: 31.októbra 2008 | autor (zdroj): Janka Benčová, SS B. Bystrica | celý článok »»
Euro – info: Ceny porastú
Za infláciu nebude zodpovedná nová mena, ale približovanie sa k základnej Európe. Príspevok eura k celkovému rastu cien by nemal presiahnuť pol percentuálneho bodu, ľudia to budú pravdepodobne vnímať inak. ...
číslo: 21 | ročník: LXIV | vyšlo: 17.októbra 2008 | autor (zdroj): Hospodárske noviny | celý článok »»
Euro – info: Aktuálne zo Slovenskej sporiteľne a.s.
Termín prechodu na európsku menu sa blíži a vás zaujímajú aj zmeny, týkajúce sa bánk. Väčšina zamestnancov Železiarní Podbrezová, a.s. využíva služby Slovenskej sporiteľne a.s., preto sme tam hľadali odpovede na vaše otázky: ...
číslo: 20 | ročník: LXIV | vyšlo: 3.októbra 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Euro – info: Euromince a alergici, Eurozásielky
Nikel, ktorý obsahujú euromince, by nemal spôsobovať alergické reakcie.
Podľa pôvodného plánu malo nikel obsahovať päť rôznych eurových mincí. Hoci sa nenašli žiadne presvedčivé vedecké dôkazy proti použitiu niklu v eurových minciach, nakoniec ho obsahujú len jedno a dvojeurové mince. ...
číslo: 19 | ročník: LXIV | vyšlo: 19.septembra 2008 | autor (zdroj): TASR | celý článok »»
Euro – info: Softvéry v ostrej prevádzke, pokladnice s certifikátmi
S Ing. Jaroslavom Mačejovským, vedúcim finančného odboru a členom Komisie ŽP na prípravu prechodu na euromenu ...
číslo: 19 | ročník: LXIV | vyšlo: 19.septembra 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Euro – info: Aktuálne o prípravách pre ŽP GROUP
Hlavnej riešiteľky projektu Zavedenie eura, Mgr. Tatiany Ištvánovej, sme sa opýtali, v akom štádiu sú prípravy v našej spoločnosti:
- Po ukončení prvej etapy prác, spojenej s prípravou softvérových vybavení pre duálne zobrazovanie, začali práce na druhej etape, ktorej cieľom je zabezpečiť transformáciu na menu euro všetkých softvérových vybavení pracujúcich s finančnými informáciami, vyvíjaných našou spoločnosťou ŽP Informatika pre ŽP Group. ...
číslo: 18 | ročník: LXIV | vyšlo: 5.septembra 2008 | autor (zdroj): Mgr. Tatiana Ištvánová | celý článok »»
Euro – info: Sú aj výnimky
Od 24.augusta odštartovalo povinné duálne zobrazovanie. Ide o zobrazenie cien, platieb a iných hodnôt v slovenskej mene a v eurách, výlučne podľa konverzného kurzu. ...
číslo: 18 | ročník: LXIV | vyšlo: 5.septembra 2008 | autor (zdroj): Internet | celý článok »»
Euro – info: Čo vás zaujíma
Výhody, ktoré euro prinesie v podobe vyššieho ekonomického rastu a zrýchlenia ekonomickej konvergencie k vyspelým krajinám, sa budú premietať aj do rýchlejšieho rastu miezd a následne aj dôchodkov, sociálnych dávok a pod. Proces vyrovnávania ich úrovne so starými členskými krajinami EÚ však bude dlhodobý, pravdepodobne niekoľko desaťročí ...
číslo: 17 | ročník: LXIV | vyšlo: 22.augusta 2008 | autor (zdroj): Internet | celý článok »»
AKO SPOZNÁTE, ŽE EUROBANKOVKA NIE JE FALZIFIKÁT?
Venujete pozornosť eurovým bankovkám a minciam v obchode alebo v reštaurácii v zahraničí? Mali ste vždy istotu, že prijaté bankovky sú pravé? Táto otázka sa stáva stále aktuálnejšou a v prípade zavedenia eura na Slovensku v roku 2009 sa nás bude bytostne dotýkať.
číslo: 16 | ročník: LXIV | vyšlo: 8.augusta 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Zoznámte sa s euro bankovkami
Séria eurových bankoviek pozostáva zo siedmich rôznych nominálnych hodnôt bankoviek, ktoré sú zákonným platidlom na území celej eurozóny. Každá eurová bankovka predstavuje jeden architektonický štýl. Sú na nich zobrazené stavebné slohy siedmich období európskych kultúrnych dejín. Tematicky sú znázornené pomocou prvkov okien, brán a mostov. Na lícnej strane bankoviek sú zobrazené okná a brány, symbol európskeho ducha otvorenosti a spolupráce ...
číslo: 15 | ročník: LXIV | vyšlo: 25.júla 2008 | autor (zdroj): Internet | celý článok »»
KONVERZNÝ KURZ URČENÝ ... Výmena prostredníctvom banky ... Nikto nebude bohatší ani chudobnejší
Od 1. januára budúceho roka budeme svoje koruny vymieňať za euro v definitívnom konverznom kurze 30,1260 SKK/EUR. Stanovila ho 8. júla Rada ministrov financií Európskej únie (Ecofin), čím zavŕšila formálny prístupový proces Slovenska do eurozóny ...
číslo: 14 | ročník: LXIV | vyšlo: 11.júla 2008 | autor (zdroj): euroinfo | celý článok »»
Ing. Jaroslav MAČEJOVSKÝ, vedúci finančného odboru: „Príprava prechodu na euro“
V marcovom rozhovore nás Ing. Jaroslav MAČEJOVSKÝ, vedúci finančného odboru a člen komisie Železiarní Podbrezová na prípravu prechodu na euro, informoval o krokoch postupu v našej spoločnosti ...
číslo: 13 | ročník: LXIV | vyšlo: 27.júna 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Guvernér NBS: „Pripisovať zdražovanie zavedeniu eura je absolútne neodôvodnené“
S guvernérom NBS Ivanom Šramkom na aktuálnu tému ... Je to dobre, že koruna posilňuje takým závratným tempom? - Viackrát sme hovorili o tom, že pokiaľ koruna posilňuje závratným tempom, tak to negatívne vplýva najmä na exportnú časť slovenskej ekonomiky. Je krátky čas na prispôsobenie sa tomu trendu a samozrejme, aj zaisťovanie kurzu má svoje limity aj z hľadiska času, aj z hľadiska hodnôt, na ktoré sa mena zaisťuje ...
číslo: 12 | ročník: LXIV | vyšlo: 13.júna 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Euro – info: Desať rád ako na euro a čo nás čaká?
Duálne zobrazovanie cien ... eurobankovky a euromince ... Národné motívy jednotlivých členských krajín ... Hrozí obava ZO zvyšovania cien? ... Najvýznamnejšie zmeny pre slovenských podnikateľov ... AKO BUDE VYZERAŤ KONVERZNÝ KURZ? ... Desať rád ako na euro ...
číslo: 11 | ročník: LXIV | vyšlo: 30.mája 2008 | autor (zdroj): Zdroj, SME, Pravda | celý článok »»
Euro – info: Konverzný kurz spoznáme v júli
"Slovensko dosiahlo vysoký stupeň udržateľnej hospodárskej konvergencie a je pripravené prijať euro 1. januára 2009. Aby však bolo zabezpečené úspešné prijatie eura, musí Slovensko pokračovať v úsilí udržať prostredie s nízkou infláciou, byť ctižiadostivejšie v otázke rozpočtovej konsolidácie ...
číslo: 10 | ročník: LXIV | vyšlo: 16.mája 2008 | autor (zdroj): Zdroj, SME, Pravda | celý článok »»
Euro – info: Slovensko podmienky plní
Hlavný cieľ eurosystému: cenová stabilita - v strednodobom horizonte by ceny nemali rásť medziročne rýchlejšie ako dvojpercentným tempom.
Európske inštitúcie pozbierali posledné číselné údaje, aby mohli vystaviť Slovensku vysvedčenie, či je pripravené zaviesť euro v januári budúceho roku ...
číslo: 9 | ročník: LXIV | vyšlo: 2.mája 2008 | autor (zdroj): Pravda | celý článok »»
Euro – info: Prípravy v troch etapách
Kľúčovou úlohou v prípravách prechodu na plánované euro je vybudovanie technického a softvérového zázemia. ŽP Informatika, s.r.o., zohráva v procese príprav celej ŽP GROUP na túto zmenu nezastupiteľné miesto. Mgr. Tatiany Ištvánovej, hlavného riešiteľa projektu Zavedenie eura - ŽP a.s., sme sa opýtali:
číslo: 7 | ročník: LXIV | vyšlo: 4.apríla 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Pripravujeme sa na prechod na euro
Plánovaný prechod na euro menu si vyžaduje dôslednú prípravu. Ide o tri hlavné fázy - prípravu na duálne oceňovanie, ktoré by sa malo začať po stanovení konverzného kurzu a bude sa týkať vzťahu podnik - zamestnanec, podnik - obchodník - vzťahov, kde jeden z účastníkov je občan. Na podmienky duálneho oceňovania musia byť pripravené všetky subjekty a ich technické zázemie musí byť také, že občan dostane informáciu v obidvoch menách ...
číslo: 6 | ročník: LXIV | vyšlo: 20.marca 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Projekt jednotných eurových platieb zrovnoprávni domáce a zahraničné prevody
Priestor jednotných eurových platieb SEPA bude rozhodujúcim nástrojom bezhotovostného platobného styku v Európskej únii. Je to takmer mesiac, čo sa projekt uviedol do praxe. Slovenské banky sa však so zavádzaním jednotných platieb neponáhľajú. Celoeurópsky projekt sa má ukončiť až v roku 2011. Súčasnou úlohou číslo jeden pre naše banky je pritom prechod na euro.
číslo: 5 | ročník: LXIV | vyšlo: 7.marca 2008 | autor (zdroj): prevzaté HN | celý článok »»
Čo je národný plán zavedenia eura?
Národný plán zavedenia eura je plán technických príprav na to, aby bol prechod na euro na Slovensku zvládnutý hladko a efektívne. O národný plán sa môžu v procese zavádzania eura oprieť všetky subjekty na Slovensku. Ťažiskom národného plánu zavedenia eura sú základné zásady, časový harmonogram, inštitucionálne zabezpečenie zavedenia eura v SR, identifikácia úloh v jednotlivých oblastiach, časová náročnosť jednotlivých úloh, stanovenie kontrolných termínov, zodpovednosť jednotlivých subjektov a pod.
číslo: 4 | ročník: LXIV | vyšlo: 22.februára 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Euro – info: Nad pripravenosťou ŽP a.s. vyslovujem spokojnosť
V súvislosti so zavedením spoločnej európskej meny navštívil našu spoločnosť poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD. Na spoločnom zasadnutí s vedúcim odboru financovania, Ing. Jaroslavom Mačejovským a asistentkou generálneho riaditeľa, Ing. Alenou Kurčíkovou, MBA, sa Ivan Štefanec dozvedel podrobnosti o systematických krokoch akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, v súvislosti so zavedením eura.
číslo: 2 | ročník: LXIV | vyšlo: 25.januára 2008 | autor (zdroj): Mgr. Marián Jančovič | celý článok »»
Sedem euro bankoviek
Séria siedmich euro - bankoviek, ktoré sú zákonným platidlom na území celej eurozóny, už o rok nahradí sedem slovenských bankoviek.
Aké budú ich ochranné prvky?
Sedem euro - bankoviek zobrazuje sedem architektonických štýlov európskej kultúry v podobe mostov, brán a okien.
číslo: 2 | ročník: LXIV | vyšlo: 25.januára 2008 | autor (zdroj): prevzaté HN | celý článok »»