20.7.2023 10:11:54
obchod

Očakávame viac vyexpedovaných kamiónov, kontajnerov a vagónov
Ako hodnotíte uplynulý rok v expedícii? - Uplynulý rok v expedícii bol veľmi podobný roku 2015. Vzhľadom k tomu, že dopyt po hutníckych výrobkoch v Európe, ani na svetových trhoch, nezaznamenal podstatné oživenie, realizovali sme v roku 2016 ešte o niečo nižší objem našich výrobkov, ...
číslo: 4 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.februára 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.
Pán riaditeľ, z našich predchádzajúcich rozhovorov vyplýva, že ako vlani klesli ceny na úroveň roku 2009, aj v tomto roku pretrváva tlak na ich znižovanie. ...
číslo: 2 | ročník: LXXIII | vyšlo: 27.január 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Našou snahou je vyhovieť vašim požiadavkam
Materiálové vstupy pre akciovú spoločnosť Železiarne Podbrezová zabezpečuje odbor zásobovania. Ako sa v priebehu tohto roka darilo zamestnancom odboru zabezpečovať zásoby v požadovanom množstve, sortimente, kvalite a v správnom čase, nás informoval Ing. František Schober, vedúci odboru: ...
číslo: 24 | ročník: LXXII | vyšlo: 02.decembra 2016 | autor (zdroj): Viera Kukolová | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, členom predstavenstva a obchodným riaditeľom
Pán riaditeľ, z našich predchádzajúcich rozhovorov vyplýva, že ako vlani klesli ceny na úroveň roku 2009, aj v tomto roku pretrváva tlak na ich znižovanie. ...
číslo: 22 | ročník: LXXII | vyšlo: 04.novembra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Deň obchodných partnerov Železiarní Podbrezová a.s.
V krásnom prostredí Golfového ihriska Grey Bear sa 17. júna uskutočnil Deň partnerov ŽP a.s. Toto podujatie je každoročne organizované s cieľom upevniť vzťahy s obchodnými partnermi našej spoločnosti. ...
číslo: 13 | ročník: LXXII | vyšlo: 01.júla 2016 | autor (zdroj): odbor predaja a marketingu | celý článok »»
Dnes sú už slabé náznaky, že pokles cien by sa mal zastaviť
Ako hodnotíte priebeh prvého štvrťroka z hľadiska predaja našich výrobkov?
V kontinuálne odlievaných oceľových blokoch sme mali plánovaný objem predaja na prvý štvrťrok 15 900 ton. ...
číslo: 7 | ročník: LXXII | vyšlo: 08.apríla 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Rok 2015 v ekonomike
V hlavnej hospodárskej činnosti spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.bol pre rok 2015 plánovaný zisk vo výške 3 100 tis. eur. ...
číslo: 7 | ročník: LXXII | vyšlo: 08.apríla 2016 | autor (zdroj): Ing. Libor Trnik, vedúci odboru ekonomických informácií | celý článok »»
Na zníženie administratívnej záťaže v zahraničnom obchode stále čakáme
Uplynulý rok bol náročný. Aký bol pre vás? Zaznamenali ste aj zásadné teritoriálne zmeny?
-Uplynulý rok bol určite aj pre nás jedným z najnáročnejších. Boj našich obchodníkov a partnerov z dcérskych obchodných spoločností o „každú tonu“ zákaziek znamenal pre výrobné prevádzkarne ťažkú operatívu v plánovaní výroby. ...
číslo: 6 | ročník: LXXII | vyšlo: 23.marca 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom predstavenstva a obchodným riaditeľom
Ako hodnotíte uplynulý rok z dnešného pohľadu?
-Môžem konštatovať, že rok 2015 pre nás nebol jednoduchý, skôr je na mieste označenie zložitejší. ...
číslo: 3 | ročník: LXXII | vyšlo: 12.februára 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, obchodným riaditeľom ŽP a.s.
V našom predprázdninovom rozhovore na tému zákaziek ste konštatovali, že letné mesiace budú zložité. Ako hodnotíte spätne tretí štvrťrok?
- V júli, auguste a v septembri sme vo výrobnom sortimente valcované rúry zaznamenali priebežný pokles zhruba 300 ton mesačne ...
číslo: 23 | ročník: LXXI | vyšlo: 20.novembra 2015 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Začala sa inventarizácia
V podmienkach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sme inventarizáciu majetku a záväzkov odštartovali už v tomto mesiaci. S jej postupom a podmienkami nás oboznámila Ing. Martina Černáková, podpredsedníčka ústrednej inventarizačnej komisie: ...
číslo: 20 | ročník: LXXI | vyšlo: 09.októbra 2015 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom
Pán riaditeľ, leto býva z pohľadu zabezpečenia zákaziek spravidla problematické. Ako hodnotíte situáciu v júli?
-Prognózy sa nám v siedmom mesiaci podarilo dosiahnuť. Pôvodný odhad predaja 8 400 ton valcovaných rúr sme naplnili na vyše 9 000 ton. ...
číslo: 15 | ročník: LXXI | vyšlo: 31.júla 2015 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom
Pán riaditeľ, ako stručne hodnotíte rok 2014?
-Hoci situácia na začiatku roka 2014 bola podobná, ako v tomto roku, pri zostavovaní obchodného a finančného plánu sme vychádzali z určitých predpokladov. Dnes môžem konštatovať, že naše predpoklady, čo sa týka objemov v tonáži, boli vo všetkých prevádzkarňach naplnené.. ...
číslo: 3 | ročník: LXXI | vyšlo: 13.februára 2015 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Jozefom Weissom, vedúcim odboru zásobovania
Plynulý chod takého kolosu, ako je naša spoločnosť, si vyžaduje aj bezchybný systém v zásobovaní výrobných prevádzkarní, či obslužných útvarov. To je jedno z poslaní vášho odboru. Ako sa vám darilo počas uplynulých mesiacov v tomto smere?
číslo: 23 | ročník: LXX | vyšlo: 21.novembra 2014 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom
Predaj našich výrobkov za prvých päť mesiacov ste hodnotili pozitívne. Bol taký aj posledný mesiac druhého štvrťroka?
- Aj keď jún bol o niečo slabší, chýbalo niekoľko desiatok ton, bol objem predaja za druhý štvrťrok v súlade s obchodným plánom. ...
číslo: 14 | ročník: LXX | vyšlo: 18.júla 2014 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Deň obchodných partnerov
Hrad Ľupča v Slovenskej Ľupči bol 27. júna 2014 miestom tradičného stretnutia obchodných partnerov Železiarní Podbrezová a.s. ...
číslo: 14 | ročník: LXX | vyšlo: 18.júla 2014 | autor (zdroj): Oľga Čiefová | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, na aktuálnu tému:
Posledný štvrťrok uplynulého roka bol trochu komplikovaný a v januári ste hodnotili situáciu v odbyte ešte rezervovane. Blíži sa polrok. Ako hodnotíte uvedené obdobie z pohľadu predaja našich výrobkov?. ...
číslo: 10 | ročník: LXX | vyšlo: 23.mája 2014 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, na aktuálnu tému
Pán riaditeľ, január je za nami. Ako hodnotíte štart do nového roka z pohľadu predaja našich výrobkov? Z dnešného pohľadu už môžem hodnotiť prvý mesiac a zároveň konštatovať, že po tých trochu komplikovanejších mesiacoch štvrtého štvrťroka uplynulého roka sme objem predaja valcovaných rúr naplnili na 10 200 ton. ...
číslo: 2 | ročník: LXX | vyšlo: 31.januára 2014 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Začala sa inventarizácia
Aký bude harmonogram tohtoročnej inventarizácie?
-Zo zákona je účtovná jednotka povinná vykonať inventarizáciu k dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku. V ŽP a.s. sa riadna účtovná závierka zostavuje k 31. decembru a k tomuto dátumu sme preto povinní vykonať aj inventarizáciu.
číslo: 20 | ročník: LXIX | vyšlo: 04.októbra 2013 | autor (zdroj): Ing. M. Černáková | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, členom predstavenstva a obchodným riaditeľom
Leto sa pomaly končí, s ním aj dovolenkové obdobie mnohých našich odberateľov, ako to vyzerá v treťom štvrťroku?
-Sme na konci druhého mesiaca tretieho štvrťroku a ako som konštatoval v čase hodnotenia druhého kvartálu, moje odhady sa naplnili. ...
číslo: 17 | ročník: LXIX | vyšlo: 23.augusta 2013 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, členom predstavenstva a obchodným riaditeľom
Pán riaditeľ, ako hodnotíte prvé tri mesiace z hľadiska odbytu?
-V predaji produkcie valcovne bezšvíkových rúr nám do plánovaného objemu nastaveného v obchodnom pláne chýbalo 800 ton valcovaných bezšvíkových rúr.
číslo: 8 | ročník: LXIX | vyšlo: 19.apríla 2013 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, na aktuálnu tému:
Pán riaditeľ, môžete na úvod stručne zhodnotiť, ako sme zavŕšili štvrtý štvrťrok z pohľadu obchodu?
-Aj napriek problémom, ktoré nastali v nábehu zákaziek v treťom štvrťroku uplynulého roka, ...
číslo: 2 | ročník: LXIX | vyšlo: 25.januára 2013 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Prečítali sme za vás - LOGISTIKA VYŽADUJE I DÔSLEDNOSŤ A TRPEZLIVOSŤ
Čím je, podľa vás, logistika v železiarskom priemysle špecifická? A je niečím výnimočná práve logistika oceľových rúr?
-Špecifiká sú dané samotným charakterom našich výrobkov a variabilným výrobným programom, ktorý operatívne prispôsobujeme požiadavkám našich odberateľov v rozmerových a kvalitatívnych charakteristikách. To, že výrobné kapacity počítame v tisíckach ton, kladie vysoké nároky na veľkosť skladovacích priestorov. ...
číslo: 24 | ročník: LXVIII | vyšlo: 30.novembra 2012 | autor (zdroj): Jozef Brezovský, Systémy logistiky (SK) | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, na aktuálnu tému
Pán riaditeľ, ako charakterizujete nábeh zákaziek na štvrtý štvrťrok?
- Rád by som sa vrátil ešte do tretieho kvartálu. Bol predzvesťou problémov s nábehom zákaziek a javilo sa to vo všetkých teritóriách, kde Železiarne Podbrezová dodávajú svoje výrobky. Očakávali sme už v auguste, že to bude slabší mesiac, napokon sa nám ho podarilo naplniť ...
číslo: 22 | ročník: LXVIII | vyšlo: 02.novembra 2012 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom
Bilancia prvého štvrťroka bola pozitívna, aký bol nábeh na druhý kvartál?
- Možno povedať, že tiež pozitívny. Hoci sa mnohí zákazníci odvolávali v marci na veľtrh v Düsseldorfe, nábeh zákaziek sa časovo posunul, no v apríli sme naplnili všetky prevádzkarne okrem zvarovne rúr veľkých priemerov, s ktorou však máme problémy už pár mesiacov. ...
číslo: 9 | ročník: LXVIII | vyšlo: 4.mája 2012 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Rok 2011 ekonomicky úspešný
Každoročne opakujúce sa obdobie ekonomického zhodnotenia predchádzajúceho roka spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. máme za sebou. Opäť môžeme s potešením konštatovať, že rok 2011 patrí k tým úspešnejším. Za rok 2011 sme dosiahli tržby za naše výrobky a služby v hodnote 275,5 mil. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom je viac o 59 mil. eur. ...
číslo: 8 | ročník: LXVIII | vyšlo: 20.apríla 2012 | autor (zdroj): Ing. Libor Trnik, odbor Ei | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, na aktuálnu tému:
Pán riaditeľ, ako hodnotíte prvý štvrťrok z hľadiska plnenia obchodného plánu?
- Hoci je len 19. marca (deň rozhovoru - pozn. redakcie), myslím, že už môžem hodnotiť naplnenie obchodného a výrobného plánu z pohľadu naberania zákaziek za prvý štvrťrok. V sortimente valcovaných bezšvíkových rúr, kde sa mesačný objem pohybuje od 10 500 do 11 000 ton, sme plánovaný objem štvrťroka prekročili o dvesto ton. ...
číslo: 6 | ročník: LXVIII | vyšlo: 23.marca 2012 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Dvadsať rokov marketingu v ŽP: Priority sa zmenili.
Naša spoločnosť sa radí medzi špičkové európske hutnícke firmy a nepochybne na tom má svoj podiel aj správna podnikateľská filozofia orientovaná na trh a zákazníka. O dôslednú orientáciu na trhu sa v našej spoločnosti už dvadsať rokov starajú pracovníci marketingu. Od roku 1992 to bolo oddelenie a od roku 2003 tvorí súčasť odboru predaja a marketingu. Odborného pracovníka marketingu, Ing. Marcela Adamčáka, PhD., sme požiadali o rozhovor:.
číslo: 3 | ročník: LXVIII | vyšlo: 10.februára 2012 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, hovoríme aj
Ako hodnotíte uplynulý rok z hľadiska zákaziek?
- Máme za sebou rok, ktorý nebol jednoduchý, ale podarilo sa nám naplniť predpokladané objemy obchodného plánu skoro vo všetkých prevádzkarňach. Darilo sa nám v predaji bezšvíkových valcovaných rúr, kontinuálne odlievaných oceľových blokov a presných bezšvíkových rúr. Splnili sme aj objemy predaja oceľových navarovacích oblúkov. ...
číslo: 2 | ročník: LXVIII | vyšlo: 27.januára 2012 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, členom predstavenstva a obchodným riaditeľom
Ako hodnotíte z hľadiska plnenia obchodného plánu tretí štvrťrok v našej spoločnosti?
- V hlavnom výrobnom sortimente – valcovaných a presných rúrach sme mali plánované objemy výroby pokryté zákazkami. V júli vznikol problém v odbyte kontinuálne odlievaných oceľových blokov, čoho dôvodom bolo zníženie objednávok zo strany nášho odberateľa z Třinca, ktorý avízoval vopred, že od júla zníži objem zákaziek o 1 000 až 1 500 ton. Zaužívané množstvo objednávok znížili aj naši obchodní partneri z Nemecka. ...
číslo: 20 | ročník: LXVII | vyšlo: 07.októbra 2011 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»