20.7.2023 10:11:54
softvér

Od januára používame nový softvér - FIS
Zamestnanci, ktorí v rámci svojej pracovnej náplne prichádzajú do styku s účtovnými dokladmi, vedia, že od januára 2008 sa zmenil systém práce s vybraným okruhom účtovných dokladov = dodávateľských faktúr. Od januára 2008 bol do používania uvedený nový softvér, ktorý bol pracovne nazvaný ako FIS - finančný server a toto pomenovanie mu aj ostalo. Aplikácia ponúka podporu pre elektronické schvaľovanie dokladov, takzvanú likvidáciu. Táto podpora však predstavuje len jednu z oblastí, ktoré rieši FIS.
číslo: 4 | ročník: LXIV | vyšlo: 22.februára 2008 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edu | celý článok »»