20.7.2023 10:11:55
spomíname

Spomienky a poďakovania
„Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme ti dať, pokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“
číslo: 9 | ročník: LXXIII | vyšlo: 05.mája 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme bývalým spolupracovníkom, príbuzným, priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom a starým otcom
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým otcom a prastarým otcom ...
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli na poslednej ceste rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a starým otcom ...
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Česť jeho pamiatke
Dňa 17. februára 2017, vo veku 63 rokov, navždy odišiel Ing. Ladislav PAPÍK, riaditeľ SGS Slovakia, spol. s r.o. Košice ...
číslo: 5 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.marca 2017 | autor (zdroj): | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli na poslednej ceste rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a starým otcom ...
číslo: 5 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.marca 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli na poslednej ceste rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým a prastarým otcom....
číslo: 4 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.februára 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky
Prvého februára uplynulo deväť rokov odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama a stará mama ...
číslo: 3 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.februára 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, spolupracovníkom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našim drahým synom, manželom, otcom, starým otcom a bratom ...
číslo: 2 | ročník: LXXIII | vyšlo: 27.január 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, spolupracovníkom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našim drahým synom, manželom, otcom, starým otcom a bratom ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
„Už ďalší rok prešiel, čas smutných spomienok si nás našiel. Usychá slza na líci, spomienka vlaží myseľ blízkych…“ ...
číslo: 24 | ročník: LXXII | vyšlo: 02.decembra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou mamou, starou a prastarou mamou ...
číslo: 23 | ročník: LXXII | vyšlo: 18.novembra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, susedom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou mamou, starou a prastarou mamou ...
číslo: 22 | ročník: LXXII | vyšlo: 04.novembra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
„Už ďalší rok prešiel, čas smutných spomienok si nás našiel. Usychá slza na líci, spomienka vlaží myseľ blízkych…“ ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
„Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič nie je také, ako bolo predtým. Všade okolo chýba tvoj hlas, mal si rád život, my teba a ty nás. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád nemôže zabudnúť. ...
číslo: 20 | ročník: LXXII | vyšlo: 07.októbra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zostávaš. Tvoj odchod veľmi všetkých bolí, ktorí ťa mali radi a na teba nezabúdajú.“ ...
číslo: 19 | ročník: LXXII | vyšlo: 23.septembra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých, ktorých si mal rád. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri tebe každý deň. Smútok a žiaľ v srdci máme, na teba s láskou spomíname.“ ..
číslo: 18 | ročník: LXXII | vyšlo: 09.septembra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich žije spomienkami.“ ...
číslo: 17 | ročník: LXXII | vyšlo: 26.augusta 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s našim drahým otcom a starým otcom....
číslo: 16 | ročník: LXXII | vyšlo: 12.augusta 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou manželkou, mamou, starou mamou, sestrou a švagrinou...
číslo: 15 | ročník: LXXII | vyšlo: 29.júla 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Dňa 3. júla sme si pripomenuli druhé výročie od úmrtia našej drahej mamy a starej mamy...
číslo: 14 | ročník: LXXII | vyšlo: 15.júla 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom a známym, za účasť na poslednej rozlúčke 5. júna s našim milovaným manželom, otcom a starým otcom ...
číslo: 13 | ročník: LXXII | vyšlo: 01.júla 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Dňa 27. mája 2016 nás vo veku sedemdesiatich piatich rokov opustila naša drahá manželka, mama a stará mama....
číslo: 12 | ročník: LXXII | vyšlo: 17.júna 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
"Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je nám bez teba žiť, láska však smrťou nekončí, v srdciach nám navždy zostaneš žiť"....
číslo: 11 | ročník: LXXII | vyšlo: 03.júna 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Dňa 12. mája uplynulo osem rokov odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka a mama...
číslo: 10 | ročník: LXXII | vyšlo: 20.mája 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Nebom sa plaví moja duša čistá, dívam sa z výšky v pokoji. Neplač už toľko mamička moja milá, už ma nič nebolí. ...
číslo: 9 | ročník: LXXII | vyšlo: 06.mája 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých, ktorých si mal rád. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri tebe každý deň. Smútok a žiaľ v srdci máme, na teba s láskou spomíname“. ...
číslo: 8 | ročník: LXXII | vyšlo: 22.apríla 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke ...
číslo: 7 | ročník: LXXII | vyšlo: 08.apríla 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke ...
číslo: 6 | ročník: LXXII | vyšlo: 23.marca 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, spolupracovníkom a susedom za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným synom, bratom, krstným otcom, ujom a bratrancom...
číslo: 5 | ročník: LXXII | vyšlo: 11.marca 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»