20.7.2023 10:28:06

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 13/2010
            PDF verzia
Návšteva našich obchodných partnerov Publikácia Železiarne Podbrezová 170 ročné je v predaji za 10 eur Po 18. valnom zhromaždení: Bez dividend a tantiém O cenu generálneho riaditeľa ŽP a.s. Súťaž k 170. výročiu ŽP a.s.: Prvé roky boli veľmi ťažké [12] S Martinom Čermákom, generálnym riaditeľom ŽP TRADE BOHEMIA, a.s. S Martinom Čermákom, generálnym riaditeľom ŽP TRADE BOHEMIA, a.s. ŽĎAS: Lopatky pre najväčšie Kaplánové turbíny na svete ŽĎAS: Lopatky pre najväčšie Kaplánové turbíny na svete BYTOS: ŽP a.s., ponúka na odpredaj 2 - izbový byt Výroba a technika: „Dohľadový audit dopadol veľmi dobre „ S Ing. Ingrid Nágelovou, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy Na slovíčko: Geografické názvy Poďakovanie Výsledky novinovej ankety zverejnenej v Podbrezovane Námet na príjemný relax a spestrenie všedných dní Aby na dovolenke prevládala dobrá nálada Ako hodnotíte monografiu vydanú k 170. výročiu podbrezovských železiarní? Inzertná služba Spomienky a poďakovania Letné kúpalisko v Podbrezovej S Jánom Daučíkom hodnotíme aj jarnú časť 2. ligy Turnaj v Novom Bydžove Majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky Šimorová druhá V časovke zvíťazil Mazán Z bežeckých tratí: Náš Pavol Faško Jedálny lístok 5. júla – 11. júla 2010 & 12. – 18. júla 2010

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ŽĎAS: Lopatky pre najväčšie Kaplánové turbíny na sveteV súčasnosti prebieha vo výrobných prevádzkarňach ŽĎAS, a.s. výroba a dokončievanie odliatkov lopatiek Kaplánovej turbíny pre argentínskeho zákazníka, firmu IMPSA. Metalurgia ŽĎAS, a. s. získala objednávku na výrobu dvadsaťpäť kusov týchto odliatkov.

V súčasnosti prebieha vo výrobných prevádzkarňach ŽĎAS, a.s. výroba a dokončievanie odliatkov lopatiek Kaplánovej turbíny pre argentínskeho zákazníka, firmu IMPSA. Metalurgia ŽĎAS, a. s. získala objednávku na výrobu dvadsaťpäť kusov týchto odliatkov. Pracovníci predaja odliatkov boli v kontakte so zástupcami divízie IMPSA Hydro už od augusta 2008, kedy boli predložené prvé ponuky. Súčasne sa uskutočnilo aj rokovanie s pracovníkmi banky, ktorá prisľúbila financovanie dodávok odliatkov prostredníctvom odberateľského úveru. Táto možnosť financovania tak firme ŽĎAS zabezpečila nemalú výhodu, predovšetkým pred brazílskou a čínskou konkurenciou.
Argentínsky zákazník IMPSA je výrobcom vodných turbín, známych predovšetkým v Južnej Amerike a juhovýchodnej Ázii. Lopatky, ktoré sú odlievané v akciovej spoločnosti ŽĎAS, budú použité pre vodnú elektráreň Tocoma, ktorú stavajú v Rio Caroni, jednom z prietokov rieky Orinoko, v štáte Venezuela.
Elektráreň bude osadená desiatimi turbínami s výkonom 235 MW. ŽĎAS, a.s. bude dodávať hrubované odliatky lopatiek pre niekoľko z nich.
Tento typ Kaplánovej turbíny, navrhnutý konštrukciou IMPSA Hydro, je v súčasnosti najvýkonnejším typom Kaplánovej turbíny na svete vôbec. Hrubá váha odliatkov lopatiek, vyrábaných vo firme ŽĎAS, je asi 23 ton hrubej váhy, váha hrubovaného kusu je 18 400 kilogramov, materiál je nerezová oceľ A743(CA -_6NM). Hrubovanie zabezpečujú prevádzkarne výroby strojární a výroby nástrojov ŽĎAS. Ohrubované lopatky sú podľa harmonogramu na kamiónoch prevážané do nemeckého prístavu Hamburg a na lodiach postupne dopravované k argentínskemu zákazníkovi. Jedna z lopatiek bude so súhlasom zákazníka prezentovaná na tohtoročnom Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne.
Začatie prevádzky prvej časti elektrárne je plánované na rok 2012. Pokiaľ bude firma IMPSA spokojná s dodávkami prvých odliatkov lopatiek, je možné, že objedná aj odliatky lopatiek pre niektoré zostávajúce turbíny.
Zároveň spoločnosť ŽĎAS, a.s. pripravuje pre firmu IMPSA aj ďalších stodvadsať odliatkov a výkovkov, ktoré budú použité pre vnútorné ústrojenstvo turbín. Tieto odliatky a výkovky budú dodávané firmou ŽĎAS, a.s. kompletne opracované.


Hrubovaný odliatok lopatky Kaplanovy turbíny.
Foto: J. Šindelka


Autor (zdroj): Ing. Stanislav Hrdina, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ ŽĎAS, a.s.