20.7.2023 10:44:57
Poslanci v našej škole
Dňa 26. februára (v deň tlače Podbrezovana) sa v SSOŠH ŽP uskutočnilo výjazdové rokovanie Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s cieľom oboznámenia sa so zabezpečením stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy v tejto škole, aby mohli byť získané poznatky premietnuté do návrhu zákona o odbornom vzdelávaní. Bližšie sa dočítate v najbližšom čísle Podbrezovana.


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová