20.7.2023 10:27:54
Kostol pre železiarov

120 rokov od vysviacky


V rímsko - katolíckom kostole svätého Štefana Uhorského v Podbrezovej sa konala 26. augusta 2012 svätá omša pripomínajúca 120 rokov od slávnostnej vysviacky. Kostol na sklonku devätnásteho storočia postavili podbrezovské železiarne pre svoje osadenstvo. Viliamovi Wagnerovi po nástupe do funkcie riaditeľa železiarní pripadla okrem iného aj úloha uskutočniť požiadavku veriacich – vybudovať v Podbrezovej kostol. Po predchádzajúcom cirkevnom súhlase dal riaditeľ vyhotoviť plány a rozpočet, ktorý predložil 10. júna 1890 biskupskému úradu na posúdenie. Biskup I. Bende 12. júna 1890 plán schválil. Staviteľom kostola bol Samuel Huszág. Postavili ho na výšine Pyramis blízko Lobkowicovho pamätníka. Podbrezovské železiarne už vtedy patrili medzi najväčšie a najúspešnejšie železiarne Uhorska a kostol bol reprezentačnou stavbou, ktorá zároveň charakterizovala aj prosperitu novodobého Uhorska. Vyjadrená bola obrazom sv. Štefana Uhorského – šíriteľa kresťanstva, panovníka a zakladateľa uhorského štátu v 11. storočí. Jednoloďový kostol má znaky novogotickej architektúry, modernej v devätnástom storočí. Pozoruhodná je rebrová klenba, oporné polovičné piliere s listovými hlavicami, nádherné novogotické pozdĺžne aj kruhové okná s farebnými vitrážami vyrobené v dielni Forgó a spol. v Budapešti. Kostolné lavice, dvere, rámy obrazov krížovej cesty, bočné oltáre, sú zhotovené v novogotickom štýle umeleckou drevorezbou. Unikátne použitie kovu charakterizuje železiarsku výrobu .Nástenné maľby vytvoril Andrej Stolmann a Karol Lorenz. Pozoruhodný je hlavný oltár, ktorý vyhotovili umeleckí klampiari zo železnej, lakovanej a pozlátenej platne. Kostolná veža bola pôvodne vybavená štyrmi zvonmi, z toho tri boli odliate v Hronci a jeden pochádzal z moštenického hámra. Najväčší niesol meno patróna kostola Štefana, druhý bol Imrich, tretí Ladislav a štvrtý Florián. Posviacka zvonov sa uskutočnila ešte pred slávnostným odovzdaním kostola, 5. júna roku 1892. Dva zo zvonov padli za obeť rekvirácii počas prvej svetovej vojny. Kostol Štefana – kráľa bol slávnostne vysvätený za účasti banskobystrického sídelného biskupa Imricha Bendeho 21. augusta 1892. Tento kostol nesporne patrí medzi významné historicko – kultúrne pamiatky, dokumentujúce železiarske tradície a kultúrnu úroveň obce Podbrezová.Autor (zdroj): Z historických podkladov zaznamenala Mgr. O. Kleinová