20.7.2023 12:46:49
Inhalačné alergény, hlavne roztoče v bytovom prachu, potrápia alergikov aj cez zimuChladné počasie týchto dní eliminovalo do veľkej miery aj výskyt ostatných alergénov v ovzduší – spóry plesní. Alergici však vedia, že úplný pokoj nebudú mať ani cez zimu, kedy zas dominujú alergény vnútorného prostredia, hlavne roztočov.

V rámci špecializácie odbornej činnosti sa oddelenie biológie životného prostredia (BŽP) banskobystrického RÚVZ venuje, ako jediné v SR, aj laboratórnej diagnostike prítomnosti alergénov roztočov v bytovom prostredí. „Princípom metódy je za pomoci biochemického testu stanoviť prítomnosť alergénov v exkrementoch roztočov, obsiahnutých vo vzorkách prachu z vnútorného prostredia, nájsť zdroj a miesta najväčšieho výskytu roztočov a overiť potrebu ich likvidácie aj iným spôsobom ako vysávaním. Exkrementy roztočov, ako látky ohrozujúce zdravie, si totiž udržiavajú schopnosť alergizovať človeka až jeden rok,“ uviedla k téme RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici. Dodala, že v zimnom období trávime viac času vo svojich obydliach, preto sme aj viac vystavovaní inhalačným alergénom, vyskytujúcim sa vo vnútornom prostredí našich bytov a domov.

Roztoče v bytovom prachu sú značne sa vyskytujúcou zložkou vnútorného prostredia. V bytových priestoroch sú zastúpené najmä drobnými roztočmi čeľade Pyroglyphidae (veľkosť ich tela je 0,2-0,4 milimetrov, podľa druhu a pohlavia). Vo vlhkých starých domoch s lokálnym vykurovaním bol výskyt roztočov zreteľne častejší a vyšší, ako v suchých novostavbách s centrálnym kúrením. V súčasnosti so zatepľovaním panelových domov však dochádza k zvyšovaniu vnútornej vlhkosti a tým aj k zvyšovaniu výskytu roztočov a nimi spôsobených alergií, predovšetkým u detí. Roztoče vylučujú alergény – tráviace enzýmy obsiahnuté v ich exkrementoch. Alergény môžu byť prípadne uvoľňované aj z úlomkov mŕtvych tiel roztočov. „Alergény roztočov sú silne hygroskopické a vo vlhkom prostredí prenikajú z exkrementov, uľpievajú na prachových časticiach a spolu s nimi sú vdychované. Roztoče patria medzi inhalačné alergény. Alergény jednotlivých druhov roztočov nie sú celkom totožné, ale sú si veľmi blízke a spôsobujú v organizme skrížené reakcie. U alergikov (predovšetkým detí) môžu vyvolať ťažké a dlhotrvajúce astmatické ťažkosti, zápaly nosnej sliznice, nádchy, prípadne zápaly očných spojiviek,“ konštatovala RNDr. Lafférsová. Vývoj roztočov je veľmi rýchly. U samičiek je jedna alebo viac periód kladenia vajíčok, z toho prvá trvá asi tridsať dní a samička v jej priebehu kladie jedno až dve vajíčka voľne na substrát. V ďalších periódach, ktoré nasledujú po krátkych prestávkach, je počet nakladených vajíčok už malý. Optimálna teplote pre vývoj je 22 - 25 °C, vzdušná vlhkosť 70 – 80 percent, prípadne aj viac. V ľudských obydliach sa živia predovšetkým šupinkami kože, ktoré sú tiež súčasťou prachu. Do bytov sa dostávajú pasívne s rôznymi predmetmi, zanesie ich i sám človek vo vlasoch, na oblečení a podobne.

Chladné a v noci mrazivé počasie bude spôsobovať problémy aj ľuďom senzitívnym na chlad. Kritická teplota pre vyvolanie chladovej alergie je najčastejšie okolo 0 stupňov Celzia. Tento druh alergie nie je častý, prejavuje sa však v priebehu pár minút svrbením, výsypom v mieste podráždenia a pretrváva menej ako dve hodiny. Podľa RNDr. Lafférsovej sa ľudia niekedy mylne domnievajú, že kýchanie, kašeľ, či problémy s dýchaním po prechode z tepla do zimy je alergia na chlad. „V tomto prípade prichádza do úvahy skôr iná inhalačná alergia napríklad alergia na roztoče alebo plesne. Príznaky chladovej alergie sú opuchy tváre a rúk, začervenanie pokožky, vznik žihľavky (svrbivý výsyp) a popraskanie kože, najmä na miestach nechránených oblečením. Ojedinele môže dôjsť k problémom s dýchaním, upozorňuje.


Autor (zdroj): M. Tolnayová, RÚVZ B. Bystrica