20.7.2023 10:28:05
Neočakávame, že bude ľahšie
Jedným z dôsledkov celosvetovej hospodárskej krízy bolo citeľné zníženie dopytu na dopravnom trhu, čo sa nesporne odrazilo aj v našej dcérskej spoločnosti ZANINONI Slovakia. Ing. Anny Kováčová, riaditeľky spoločnosti, sme sa opýtali?

Ako ste preklenuli toto náročné obdobie a aká je realita dnes?
- Nákladná doprava sa už dlhodobo nachádza v zložitej situácii. Kríza sa nás jednoznačne dotkla všetkých, či už priamo, alebo prostredníctvom našich obchodných partnerov. S poklesom ich zákaziek klesal samozrejme i dopyt na naše služby. Napriek tomu sme plánované ekonomické ukazovatele splnili, a aj prekročili. Plán bol síce robený s ohľadom na dopady hospodárskej krízy, ale jeho ukazovatele boli naplánované vyššie, ako skutočnosť predchádzajúceho roku, s predpokladom nárastu zákaziek a nárastu dopytu na prepravy tovaru.
Dosiahnuté tržby za predaj vlastných služieb za rok 2010 vo výške 11,6 milióna eur predstavujú 145 percentné plnenie plánu. Čo sa týka zisku (pred zdanením), jeho hodnota predstavovala viac ako dvojnásobok plánovanej hodnoty.

Sú to výsledky zodpovednej a disciplinovanej práce celého nášho kolektívu, za čo chcem svojim kolegom aj touto cestou poďakovať. Ak by som mala porovnať minulý rok s rokom 2009, v ktorom nám počet prepráv klesol o skoro 30 percent, v roku 2010 sme obstarali 6 993 prepráv, tzn. viac o 1 352 prepráv. Je to štvrtý najvyšší počet prepráv za trinásť rokov činnosti Zaninoni Slovakia, s.r.o. Uvedený počet prepráv pozostával z 5 817 exportov do 23 európskych krajín (vrátane Slovenska) a 1 176 importov z 11 krajín. Sú v ňom zároveň prepravy do európskych prístavov odkiaľ 6 603 ton bolo prepravených ďalej do zámoria.
Druhé najlepšie výsledky v histórii spoločnosti sú v oblasti nami obstaranej prepravy po železnici. V roku 2010 bolo naložených necelých 57 tisíc ton tovaru na 1 110 vagónov. V minulom roku sme po prvýkrát robili kombinovanú prepravu železnica – cesta do Španielska. Vzhľadom k tomu, že v Španielsku je iný rozchod železníc, tovar bol prepravený vo vagónoch na francúzsko – španielsku hranicu a tam bol preložený na kamióny, ktoré ho doviezli k zákazníkovi.
Veľmi dobrý vývoj bol aj v oblasti obstarávania nadrozmerných prepráv, pre ktoré akýmsi štartom bol práve rok 2009, kedy sme naložili tovar na 27 špeciálnych kamiónov. V roku 2010 je to už 47 vozidiel pre nadrozmerné prepravy, ktorými bolo prevezených 988 ton tovaru do Českej republiky, Poľska, Francúzska, Belgicka a Talianska. Tieto zaujímavé prepravy by sme chceli robiť i v budúcnosti.
Plán pre rok 2011 vychádza z vyššie uvedených výborných výsledkov za minulý rok a naplánované ekonomické ukazovatele sú ešte vyššie. Máme za sebou prvé dva mesiace tohto roku a zatiaľ to vyzerá, že plán pre tento rok by mohol byť splnený.

Ako vnímate nasledujúce mesiace?
- Jedným z dopadov hospodárskej krízy je skutočnosť, že niektorí dopravcovia museli svoju činnosť ukončiť a u väčšiny poklesol počet vozidiel. Nezanedbateľným faktom je zvýšenie mýtnych poplatkov, od 1. januára tohto roku, takmer v každej krajine. Ako príklad môžem uviesť prepravu, kde je nevyhnutný tranzit cez Českú republiku a zvýšenie poplatku len na tomto úseku je asi o 20 eur. Ďalším faktom je stúpajúci počet objednávok a zvýšená potreba vozidiel na prepravu tovaru, takže kapacity vozidiel sú v súčasnosti úplne vyťažené. A toto všetko sa následne odráža v požiadavkách na zvýšenie ceny za prepravu, ktorá v dobe krízy stagnovala a v mnohých prípadoch sa aj znižovala.
Čo sa týka slovenských dopravcov, myslím si, že zvýšenie daní z motorových vozidiel, súčasný vývoj cien za pohonné hmoty a zvýšenie ďalších prevádzkových nákladov neposilní ich konkurencieschopnosť a vytvorenie lepších podmienok na podnikanie v tejto oblasti nie je krátkodobá záležitosť.
Podľa mňa nasledujúce mesiace neprinesú veľké zlepšenie podmienok na dopravnom trhu a preto, čo sa týka našej práce, neočakávam že tento rok bude ľahší a jednoduchší. Mal by byť však lepší z pohľadu výsledkov hospodárenia spoločnosti. Pre ich dosiahnutie je tu schopný tím zamestnancov s veľkými skúsenosťami, aktívnou snahou riešiť prepravu v daných podmienkach a rýchlou reakciou na požiadavky a potreby zákazníkov.
Autor (zdroj): Viera Kúkolová