20.7.2023 10:44:44
Výberové konanie

ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Výskumno-vývojový zamestnanec pre oblasť materiálového inžinierstva


Požadované predpoklady pre uchádzačov:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru (strojárstvo, hutníctvo) alebo prírodovedného smeru (fyzika tuhých látok),

- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa vítané,

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,

- skúsenosti v odbore materiálového inžinierstva so zameraním na:

1) tvorbu a vývoj mikroštruktúry kovových materiálov,

2) štruktúrnu podstatu mechanických vlastností ocelí,

3) vplyv chemického zloženia na termodynamiky fázových premien,

4) kinetiku precipitácie v oceliach,

5) praktické hodnotenie parametrov štruktúry a mikroštruktúry ocelí,

6) štatistické metódy hodnotenia parametrov chemického zloženia a mikroštruktúry.

Žiadosti do zamestnania, spolu so životopisom, zasielajte na adresu:

ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Nováková, novakova@zelpo.sk, tel. 048/6454035

Termín prijímania žiadostí je do 15. októbra 2016.


Autor (zdroj): ŽP VVC s.r.o.