20.7.2023 12:46:19

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 8/2008
            PDF verzia
Tube 2008 – Spojenie najlepších Pozývame vás na deň otvorených dverí Hutníckeho múzea ŽP a.s. 17. mája 2008 ŽĎAS - Ťažšie ako získať je obhájiť ŽP EKO QELET, a.s. - Závod Piesok patrí medzi najväčšie Previerka funkčnosti Plánovaná etapa obnovy žeriavového parku bola ukončená Vzhľadom na rozsah plánovaných prác tohtoročná stredná oprava je časovo náročnejšia Aktualizačné školenie podľa nového štandardu BSi OHSAS 18 001:2007 Periodické školenie interných audítorov SMK Školské okienko: Stredoškolská odborná činnosť MLADÝ EURÓPAN Výberové konanie Nadviazať, nadväzovať STABILITA, d.d.s., a.s. - Poplatok bol rovnaký aj v minulosti Ukazovatele spokojnosti Komédia talianskych autorov „Bez předsudků“ v Dome kultúry ŽP 23. apríla o 19. hod 170. výročie dychovej hudby: Spevokol SLOVAN Blahoželáme jubilantom – aprílové jubileá Kulinársky občasník: Zelená záhrada Román na pokračovanie: DIEVČA S MOTORKOU XXXI. časť Čitateľská súťaž: Kedy vznikol spevokol Slovan a kto bol jeho prvým dirigentom? Naša anketa: Čo vás viedlo k zapojeniu sa do zbierky ku Dňu narcisov? V marci odišli do dôchodku Spomienky a poďakovania Výberové konanie do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a prírodovedných predmetov Deviaty majstrovský titul našich kolkárov Dorastenci zatiaľ vedú o jeden bod Turnaj NBC A kategórie: Pešta druhý V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI NAJLEPŠÍ V domácom zápase nášho áčka s Humenným sa zrodila jednogólová remíza Víťazné v boji o malé finále Odštartovali cyklistickú sezónu Tour de Cameroun Jedálny lístok 21. - 27. apríla 2008 & 28. apríla - 4. mája 2008

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Plánovaná etapa obnovy žeriavového parku bola ukončená

Súčasťou tohtoročného investičného plánu sú projekty technologického charakteru, medzi ktoré patrí aj obnova žeriavového parku. V týchto dňoch bola ukončená jedna jej etapa. O jej priebehu sme sa zhovárali s Ing. Milanom Srnkom, PhD., vedúcim odboru technického a investičného rozvoja:
- V súčasnosti evidujeme v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová dvestošesť žeriavov, z toho stopäťdesiatšesť vo výrobných prevádzkarňach. Väčšina z nich bola dodaná pri výstavbe hál a tak už majú nejaký ten rôčik za sebou. Medzi najexponovanejšie patria žeriavy v úpravniach rúr, čo spôsobuje najväčší tok materiálu a najväčšia manipulácia.
V prvej etape obnovy žeriavov bolo vymenených šesť mostových dvojnosníkových žeriavov (nosnosti 8 ton), určených na manipuláciu s rúrami vo výrobe, vrátane traverzu na upínanie balíkov rúr. Dodávateľom žeriavov bola firma KPK Martin. Výmena sa začala koncom minulého roku, kedy boli dodané dva žeriavy do prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr. Obidva žeriavy sú umiestnené v úpravni rúr (3. hala) a nahradili pôvodné, pod číslami 187 a 212. V tomto roku boli vymenené štyri žeriavy - jeden vo valcovni bezšvíkových rúr - č. 188 a tri v prevádzkarni ťaháreň rúr - č. 217, 209 a 211. Posledný žeriav bol uvedený do prevádzky v pätnástom kalendárnom týždni. Na základe posúdenia technického stavu žeriavov budeme aj v nasledujúcich rokoch tie najopotrebovanejšie postupne meniť.
V tomto roku ešte plánujeme vybudovať nový poloportálový žeriav v oceliarni, ktorý bude mať nosnosť päť ton a poslúži pri opravách výmurovky nisteje EAF pece.Ilustračné foto: Ing. Milan Srnka, PhD.
Autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD.