20.7.2023 12:46:52
Diamantová, zlatá, strieborná a bronzová plaketa


Diamantovou, zlatou, striebornou a bronzovou plaketou prof. MUDr. Jana Janského a plaketou prof. MUDr. Jána Kňazovického boli za bezpríspevkové darcovstvo krvi v roku 2010 ocenení :


Plaketou prof. MUDr. Jána Kńazovického
Jozef HONKO z ťahárne rúr

Diamantovou plaketou prof. MUDr. Jana Janského
Jozef ĎURICA z ťahárne rúr
Miroslav NEMČOK z oceliarne

Zlatou plaketou prof. MUDr. Jana Janského
Tibor ANDREANSKÝ z ťahárne rúr
Peter ČELLÁR z centrálnej údržby
František GOCELIAK z ťahárne rúr
Vladimír HAVAŠ z centrálnej údržby
Ľubomír KAMENSKÝ z odboru obrany a ochrany
Jozef MEDVEĎ z odboru obrany a ochrany
Jozef REPKA z odboru obrany a ochrany
Pavol ROSIAR z odboru obrany a ochrany
Pavol ŠANTA z centrálnej údržby
Peter ŠIPOŠ z ťahárne rúr
Ing. Martin TUHÁRSKY z valcovne bezšvíkových rúr

Striebornou plaketou prof. MUDr. Jana Janského
Beáta BATISOVÁ z valcovne bezšvíkových rúr
Ing. Juraj DANČ z valcovne bezšvíkových rúr
Peter JAKUBEC z valcovne bezšvíkových rúr
Karol KLIMENT z ťahárne rúr
Janka KOCHANOVÁ z centrálnej údržby
Katarína KRIŠKOVÁ z dopravy
Pavol KUČERÁK z centrálnej údržby
Pavol MESIARKIN z valcovne bezšvíkových rúr
Miroslav MIŽIČ z odboru práce a miezd
Michal NÁTHER z centrálnej údržby
Zuzana ŠALINGOVÁ z ťahárne rúr
František ŤAŽKÝ z centrálnej údržby
Marek UHLÍK z ťahárne rúr
Jozef VOZÁR z ťahárne rúr
Ivan ZUBÁK z ťahárne rúr

Bronzovou plaketou prof. MUDr. Jana Janského
Ivan BELKO z centrálnej údržby
Ing. Lenka BRIŽEKOVÁ z odboru riadenia kvality
Michal CABAN z valcovne bezšvíkových rúr
Rudolf DANDUL z odboru obrany a ochrany
Ing. Michal FARÁRIK z ťahárne rúr
Martin KÁN z odboru riadenia kvality
Marcel KRAJČI z valcovne bezšvíkových rúr
Ing. Radoslav KURTY z centrálnej údržby
Marcel LIPNIČAN z valcovne bezšvíkových rúr
Miroslav MAKOVÝ z odboru obrany a ochrany
Matej MEDVEĎ z valcovne bezšvíkových rúr
Jozef NÁTER z odboru riadenia kvality
Vlastimir NIKEL z odboru obrany a ochrany
Ján RIDZOŇ z valcovne bezšvíkových rúr
Vladimír SIMAN z valcovne bezšvíkových rúr
Peter SLOBODA z valcovne bezšvíkových rúr
Elena SLOSIAROVÁ z valcovne bezšvíkových rúr
Martin SOJAK z centrálnej údržby
Renáta SOUŠKOVÁ z odboru predaja a marketingu
Igor ŠLUCH z dopravy
Juraj ŠOLTÝS z dopravy
Monika ZIMOVÁ z valcovne bezšvíkových rúr
Autor (zdroj): OBP