20.7.2023 12:46:35

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 12/2010
            PDF verzia
Hoci sme priamo v ohrození neboli, situáciu sme mali plne v rukách Železiarne Podbrezová Group na ITM Poznaň a BIEMH Bilbao 18. riadne valné zhromaždenie ŽP a.s. Čitateľská súťaž k 170. výročiu založenia ŽP: Pred transformáciou na akciovú spoločnosť [11] O cenu generálneho riaditeľa ŽP a.s. Dozorný certifikačný audit Dozorný certifikačný audit S Ing. Miroslavom Šabartom, generálnym riaditeľom ŽĎAS, a.s.: Nedá sa povedať, že kríze je koniec S Ing. Miroslavom Šabartom, generálnym riaditeľom ŽĎAS, a.s.: Nedá sa povedať, že kríze je koniec ŽP EKO QELET postihli povodne ŽP EKO QELET postihli povodne ŠTUDENTSKÝ KEMP Integrovaný audit údržby ako jeden z efektívnych prístupov jej riadenia Štvrtá úspešná certifikácia v oddelení defektoskopie Mercedes Vito pre naše gymnázium Ďakujeme Poďakovanie Pozývame vás Blahoželáme jubilantom – júnovým Zdravie máš len jedno: Opaľovanie nie je nebezpečné, nebezpečné je, ako sa opaľujete V predvečer parlamentných volieb sme sa opýtali: Chystáte sa voliť? Inzertná služba Spomienky a poďakovania Festival dychových hudieb Valaská 2010 Ako sme volili Kúpalisko v Podbrezovej je otvorené - denne od 9. do 18. hodiny Bronzová pre Dilského Majster sveta Mládežnícky futbal V TOP 12 MIHOK NAJLEPŠÍ Na ME štvrtý Jedálny lístok 21. júna – 27. júna 2010 & 28. júna – 4. júla 2010

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mercedes Vito pre naše gymnázium

Ing. A. Pavlusová, riaditeľka súkromných škôl ŽP s Ing. Pavlom Swiecom, riaditeľom odboru financovania športu, pri preberaní automobilu.Zástupcovia desiatich škôl s certifikátom centra olympijskej výpravy (COP) a samotných COP si 3. júna na pôde Športového gymnázia v Bratislave na Ostredkovej ulici prevzali do užívania mikrobusy Mercedes Vito (dovedna päť vozidiel s pohonom predných kolies a päť „štvorkoliek“) v celkovej hodnote okolo 345 000 eur. Financie na tento účel poskytlo Ministerstvo školstva SR a u dodávateľa Mercedes - Benz Slovensko, ktorý vyhral výberové konanie, automobily zakúpil Slovenský olympijský

výbor (SOV). Kľúče od novučičkých strieborných mikrobusov Mercedes Vito odovzdal zástupcom škôl a COP minister školstva a podpredseda vlády SR Ján Mikolaj v prítomnosti prezidenta Slovenského olympijského výboru (SOV) Františka Chmelára a generálneho riaditeľa spoločnosti Mercedes - Benz Andreja Glatza. Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnili aj generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva SR Pavol Macko, riaditelia všetkých sekčných odborov, ako aj predstavitelia viacerých slovenských zväzov olympijských športov.
Centrá olympijskej prípravy vznikli v septembri 2009 v desiatich slovenských mestách ako projekt 24 - hodinovej profesionálnej starostlivosti o najtalentovanejších mladých športovcov vo veku od 15 do 19 rokov. Šesť centier olympijskej prípravy získalo vlani štatút na štyri roky, ďalšie štyri na dva roky.

Štatút COP do 30. júna 2013 získalo:

  • Športové gymnázium Bratislava, Ostredkova 10 pre športy: atletika, džudo, plávanie, športová gymnastika, stolný tenis, zápasenie,
  • Športové gymnázium Trenčín, Kožušnícka 2 pre športy: cyklistika, hádzaná (dievčatá), rýchlostná kanoistika, volejbal (chlapci), vzpieranie,
  • Športové gymnázium Košice, Trieda SNP 104 pre športy: basketbal (dievčatá), hádzaná (chlapci), stolný tenis, športová streľba, vzpieranie, zápasenie,
  • Športové gymnázium Trnava, J. Bottu 31 pre športy: športová gymnastika, džudo, športová streľba,
  • Športové gymnázium Banská Bystrica, Trieda SNP pre športy: atletika, basketbal (dievčatá), lyžovanie
  • Spojená škola Nitra, Slančíkovej 2 pre športy: volejbal (dievčatá), atletika, stolný tenis.

Štatút COP platný do 30. júna 2011 získali:

  • Spojená škola Žilina, Rosinská cesta 4 pre športy: lyžovanie, vodný slalom,
  • Gymnázium Dubnica nad Váhom, Školská 2 pre šport atletika,
  • Súkromné gymnázium Podbrezová, ul. Družby 554/64 pre šport biatlon
  • Spojená škola Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 pre športy: lyžovanie, plávanie.
Autor (zdroj): Ing. Anna Pavlusová