20.7.2023 12:47:31
Zmena a nové pravidlá


Od prvého marca 2012 bola vytvorená letná alternatíva rozvrhu hodín v telocvični ŠPORTOVEJ HALY pre všetky materské oddiely ŽP Šport, a.s., pre jednotlivé úseky ŽP a.s., a verejnosť. Novým rozvrhom hodín chce vedenie akciovej spoločnosti ŽP Šport okrem sprehľadnenia obsadenia telocvične v dňoch a časoch, ponúknuť fyzickým i právnickým osobám možnosť prenajať si telocvičňu na športové aktivity.

Konkrétne v dopoludňajších hodinách v pondelok až v sobotu od 6. do 9. hod. okrem štvrtku, v piatok až do 14. hod.
V týždni od pondelku do piatku je možné komerčne telocvičňu prenajať vždy od 19. do 21. hod.
Cez víkend v sobotu od 13. do 21. hod. a v nedeľu od 6. do 21. hod. Cena za hodinu využitia je 12 € pri kolektívnych športoch a 6 € pri tenise.

Okrem týchto zmien bola rozšírená ponuka o 12 mesačné permanentky do posilňovne (ostatný cenník vstupov a permanentiek ostal nezmenený), zároveň bola zrušená permanentka 10 vstupov pre ZRTV. Sme presvedčení, že v dnešnej dobe je 1 € za cvičenie či inú pohybovú aktivitu minimom, ktoré môže každý jeden amatérsky športovec zaplatiť. Ak v čase vyhradenom pre jednotlivé úseky ŽP a.s. (najmä pri kolektívnych športoch) vyvíja pohybovú aktivitu iný ako zamestnanec, ako materskej či dcérskych spoločností, zaplatí každý jeden 1 €/hodina.

Všetci záujemcovia o prenájom bufetovej časti športovej haly, či už z radov zamestnancov alebo verejnosti, zaplatia za jeden prenajatý deň 15 €.
Ak v daný deň hodlá fyzická, resp. právnická osoba využiť aj inú časť športovej haly poplatok bude navýšený podľa času stráveného v iných častiach.

V komplexe športovej haly je k dispozícii turistická ubytovňa s 28 lôžkami v 2 a 4 posteľových izbách. K ubytovacej časti patrí spoločenská miestnosť s televízorom. Cena postele na jednu noc je 8,30 € s DPH.

Zdôrazňujeme, že do každej časti športovej haly je potrebné patričné oblečenie a obutie z následným zapísaním do knihy návštev – realizuje službukonajúci pracovník. Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemný pobyt v zariadení slúžiacom k športovému vyžitiu profesionálnych, amatérskych i laických športovcov.

Autor (zdroj): B. Braučok, ŽP Šport, a.s.