20.7.2023 10:28:03
S Ing. Jozefom Bánikom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET, a.s.


Prognózy sú dobréPán riaditeľ, v uplynulom roku sa vám podarilo previesť spoločnosť do kladných výsledkov hospodárenia, zaviedli ste mnohé zmeny a rok 2011 ste odštartovali s ďalšími náročnými predsavzatiami. Ako hodnotíte uplynulých šesť mesiacov v spoločnosti z dnešného pohľadu?
- Prvý polrok spoločnosť ŽP EKO Qelet a.s., plnila požiadavky materskej spoločnosti v množstve, kvalite a termínoch dodávok oceľového šrotu bez vážnejších reklamácií. Spoločnosť bola vyhodnotená v kvalite ako najlepší dodávateľ oceľového šrotu do ŽP a.s. Je to zásluha nielen vedenia spoločnosti, ale aj vedúcich stredísk, regionálnych a obchodných zástupcov, ktorých sa podarilo pozitívne motivovať. Každý zamestnanec spoločnosti vidí na výplatnej páske, že sa oplatí kvalitne pracovať. Pocítili, že „podbrezovské“ metódy riadenia a hodnotenia majú pozitívny vplyv.
Čo z predsavzatí sa vám doposiaľ nepodarilo zrealizovať?
- Najprv by som uviedol, čo sa nám podarilo zrealizovať. Informovali sme čitateľov Podbrezovana o otvorení dvoch nových zberní v Komárne a vo Veľkom Mederi. Sú to moderné a ekologicky vybavené zberne, ktorými sme posilnili našu činnosť na juhu Slovenska. Investície do zberne v areáli Slovenských lodeníc v Komárne (vyše 50 tis. eur) predznačujú, že by sme tam chceli postupne vytvoriť prosperujúce stredisko. V stredisku Trenčín sme ukončili stavebné práce na dobudovaní ekologických plôch, kanalizácie a oplotenia s osvetlením, čím sme ho posunuli úroveň špičkového strediska spoločnosti. Podobnú úroveň by sme chceli dosiahnuť aj v zberni Prievidza, ktorú začíname v týchto dňoch stavať nákladom zhruba 300 tis. eur.
Významnou investíciou je budovanie bezpečnosti v rámci celej spoločnosti. Spoločensko-politická a sociálna situácia na Slovensku nás namiesto úspor na poli bezpečnosti núti vynakladať viac peňazí na ochranu majetku spoločnosti. Naše zberne a strediská sú vykrádané. Sú odcudzované farebné kovy a máme škody na majetku. Od štátnej polície sme sa doposiaľ nedočkali vypátrania ani jedného páchateľa. Realita nás núti, aby sme sa o našu bezpečnosť a majetok postarali sami. Samozrejme to stojí nemalé peniaze.
Čo sa nám nedarí realizovať je nákup nového materiálu. Ide o výkup odpadu z výroby v strojárskych a elektrotechnických spoločnostiach. Majitelia týchto spoločností pýtajú za svoj odpad z výroby pomaly toľko, ako za svoje výrobky. Vylepšujú si výrobnú bilanciu pred svojimi väčšinou zahraničnými majiteľmi. Nevieme tieto podmienky ekonomicky splniť a nemôžeme tento stav dlhodobo dotovať pri existujúcej skladbe nákupných cien šrotu u našich odberateľov. Žiaľ, budeme musieť niektoré spoločnosti za doslova vydieračské obchodné podmienky opustiť.

Ako charakterizujete súčasnú situáciu vo svete oceľového šrotu?
- Sme malá firma, aby sme posudzovali situáciu vo svete oceľového šrotu. Snáď v rámci Slovenska môžeme podľa nášho obratu niečo znamenať spolu s 4-5 šrotárskymi firmami. Pri získavaní informácií o dostupnosti a cenách šrotu úzko spolupracujeme s materskou spoločnosťou. Stretávame sa aj s českými šrotármi. Tam preberáme situáciu s vývojom cien šrotu a hutníckych výrobkov vo svete na najbližšie mesiace a aký to má vplyv na naše teritórium. Oceňujem objektívne analýzy, ktoré dostávame z Hutnictví železa a.s. Tak sme zachytili vlaňajšie cenové špičky v apríli a máji, ako aj nedostatok oceľového šrotu v závere roka, kde sa nám ešte podarilo časť produkcie umiestniť v dobrých cenách na taliansky trh, bez ujmy na dodávkach do ŽP a.s.
Zúžim vašu otázku na situáciu v oceľovom šrote na Slovensku. Končí pomaly nakupovanie šrotu podľa intuícií a neraz aj klebiet. Nastupuje tvrdé vyhodnocovanie informácií. Šancu majú šrotárske spoločnosti s pevným akcionárskym zázemím a dobre vybudovanou organizačnou štruktúrou. Hoci sme konkurenti, stretávame sa na úrovni riaditeľov. Sme za jedno, že by mala končiť éra šrotárov, ktorí doposiaľ uplatňujú „kešové“ obchody pri výkupe šrotu. Každá vláda potrebuje výnosy z daní, len príslušné orgány sú zatiaľ v šrotovom biznise akosi málo účinné.

Aké sú prognózy pre vašu spoločnosť na nasledujúce mesiace?
- Prognózy na nasledujúce mesiace sú úzko späté s výrobou v materskej spoločnosti, nakoľko dve tretiny našej produkcie umiestňujeme práve sem. Platobná disciplína a vzrastajúca výmena informácií so ŽP a.s., ohľadom kvality a denných dodávok šrotu nám vytvárajú prostredie pre lepšie plánovanie nákupu, zvozov a spracovanie materiálu.
Chcel by som upozorniť na naše slovenské masmédia, kde sa podľa mňa neobjektívne zvýrazňujú správy o nastávajúcej kríze. Nemáme sklenenú guľu, ale realita, ktorú žijeme, je iná. Obnovujeme v našej spoločnosti vozový park. Čakacia lehota na autá je osem a viac týždňov. Nakladač oceľového šrotu nám dodajú za štyri mesiace. Nedávno v televízii predstaviteľ Klubu 500 informoval, že podniky v ňom združené vyrábajú rovnomerne. Pri písaní tohto článku mi cinkla v počítači správa z Trendu, že nemecký automobilový priemysel potrebuje 77 000 technikov. V Bratislave visia plagáty, že potrebujú zamestnancov na výrobu nového modelu auta.
Na základe uvedených indikátorov predpokladám, že nasledujúce mesiace bude výroba vo väčšine odvetví prebiehať bez výraznejších výkyvov. Tento stav našej spoločnosti vyhovuje. Prognózy sú podľa mňa dobré.


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová