20.7.2023 12:46:27
Rektorom Technickej univerzity v Košiciach je opäť Anton ČižmárDňa 7. októbra 2011 sa v aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach uskutočnila slávnostná inaugurácia Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc., za rektora Technickej univerzity v Košiciach na funkčné obdobie 2011 až 2015. Po prevzatí insignií a rektorskom sľube predstavil A. Čižmár novovymenovaných prorektorov. Prorektorom pre vedu a výskum je prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prorektorom pre vzdelávanie prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., prorektorom pre vonkajšie vzťahy a marketing prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., a prorektorom pre rozvoj a výstavbu prof. Ing. Emil Spišák, CSc.Autor (zdroj): Oceľ východu