20.7.2023 12:46:18
S Ing. Milanom SRNKOM, PhD., vedúcim odboru technického a investičného rozvoja 

Zariadenie na povrchovú úpravu oblúkov už v prevádzke


V týchto dňoch sa vám už dostávajú na stôl návrhy investičných akcií jednotlivých prevádzkarní a útvarov do budúcoročného plánu. Nás však ešte zaujíma realizácia tých tohtoročných. Aká investičná akcia bola naposledy realizovaná?
- Výrobok vo veľkej miere predáva okrem úžitkových vlastností aj jeho vzhľad. Posledne realizovanou investičnou akciou je otryskávacie zariadenie na povrchovú úpravu oblúkov a redukcií. Inštalácia zariadenia začala 22. septembra 2010 a zariadenie bolo spustené do trvalej prevádzky 1. októbra 2010. Bubnový otryskávač je dodaný od slovinskej spoločnosti STEM D.o.o. a v jednom cykle, ktorý trvá približne 15 minút, dokáže spracovať výrobky uložené do jednej palety s obsahom 400 decimetrov kubických a maximálnou hmotnosťou 1 000 kilogramov. Po automatickom naložení výrobkov do zariadenia sú na výrobky vo vysokej rýchlosti metané drobné oceľové guličky, ktoré zbavujú povrch výrobkov nečistôt a okují. Výsledkom je kovovo lesklý a čistý povrch. Takýto povrch je už štandardom aj u našich konkurenčných dodávateľov.

V týchto dňoch sa vám už dostávajú na stôl návrhy investičných akcií jednotlivých prevádzkarní a útvarov do budúcoročného plánu. Nás však ešte zaujíma realizácia tých tohtoročných. Aká investičná akcia bola naposledy realizovaná?
- Výrobok vo veľkej miere predáva okrem úžitkových vlastností aj jeho vzhľad. Posledne realizovanou investičnou akciou je otryskávacie zariadenie na povrchovú úpravu oblúkov a redukcií. Inštalácia zariadenia začala 22. septembra 2010 a zariadenie bolo spustené do trvalej prevádzky 1. októbra 2010. Bubnový otryskávač je dodaný od slovinskej spoločnosti STEM D.o.o. a v jednom cykle, ktorý trvá približne 15 minút, dokáže spracovať výrobky uložené do jednej palety s obsahom 400 decimetrov kubických a maximálnou hmotnosťou 1 000 kilogramov. Po automatickom naložení výrobkov do zariadenia sú na výrobky vo vysokej rýchlosti metané drobné oceľové guličky, ktoré zbavujú povrch výrobkov nečistôt a okují. Výsledkom je kovovo lesklý a čistý povrch. Takýto povrch je už štandardom aj u našich konkurenčných dodávateľov.

Spomeniete aj ďalšie tohtoročné investície uskutočnené v ostatných mesiacoch?
- Z ďalších významných investícií technologického charakteru môžem spomenúť modernizáciu linky protikoróznej ochrany rúr UV lakom. Modernizácia spočívala v nainštalovaní zariadenia na čistenie povrchu rúr vysokotlakovým ofukom pred vstupom do lakovacej linky. Takýmto spôsobom sa zabráni vstupu prachu do linky, ktorý spôsoboval zanášanie UV lakovacej linky. Zariadenie po mesačnej skúšobnej prevádzke - od konca augusta - splnilo naše očakávania v tejto oblasti.
V súčasnej dobe v tej istej hale prebieha ďalšia investičná akcia, a to modernizácia vykurovania v hale. Pre zabezpečenie požadovaných pracovných teplôt boli do haly nainštalované tri teplovzdušné jednotky a infražiariče.
Začiatkom septembra sa uskutočnila modernizácia moriacej linky v prevádzkarni ťaháreň rúr - výroba 2, kde bola modernizovaná vaňa č. 7 na fosfát a v rámci opravy bola vymenená vaňa č. 2 - na kyselinu chlorovodíkovú.
V auguste, v rámci strednej opravy oceliarne, prebehla modernizácia odbočiek pecných transformátorov EAF a LF pece a v prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr bolo dané do užívania balenie rúr na linke č. 2.
Zo stavebných investičných akcií spomeniem statické zabezpečenie hradného múru Hradu Ľupča, na ktorom letné intenzívne dažde výrazne zanechali svoju stopu.

Čo je pre vás kľúčové v týchto dňoch?
- Z investičných akcií nás ešte tento rok čaká niekoľko významných akcií. Spomeniem hlavne rekonštrukciu linky kotlových rúr č. 3, ktorá spracováva kotlové rúry dĺžok až do 22 metrov. Rekonštrukcia je zameraná hlavne na automatizáciu uvedenej linky. V tomto roku by sme chceli ešte uskutočniť balenie rúr do šesťhranu aj na LKR linke č. 2, odsávanie rozbrusovacích píl a modernizáciu pece na stabilizáciu tŕňových tyčí.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová