20.7.2023 12:47:18
2. pilier - Aké bude vaše rozhodnutie?Dôchodková reforma pred ôsmimi rokmi umožnila, na základe konkrétnych kritérií, rozdeliť si povinné odvody na starobný dôchodok do prvého a druhého piliera. Podmienky sporenia sa v priebehu posledných siedmich rokov menili. V septembri minulého roka bol opäť otvorený druhý pilier s tým, že päťmesačná doba na rozhodnutie - či vstúpiť alebo vystúpiť - uplynie 31. januára 2013. Znamená to, že každá fyzická osoba (aj tá čo z neho vystúpila) môže vstúpiť do druhého piliera, respektíve – každý sporiteľ v druhom pilieri môže z neho vystúpiť.

Aké bude vaše rozhodnutie?

Ing. Stanislav KESTER, ŽP Informatika s.r.o.
-Do 2. piliera som vstúpil hneď pri jeho vzniku, v januári 2005. Hoci už bol niekoľkokrát otvorený, nevystúpil som z neho a ani v budúcnosti nevystúpim Toto rozhodnutie zmením len v prípade, že štát zmení podmienky tak, že to bude pre mňa nevýhodné. Neverím totiž, že bude schopný o cca 16 rokov, keď pôjdem do dôchodku, garantovať dôchodky na súčasnej úrovni. Samozrejme sledujem zhodnotenie svojich financií a v prípade jeho poklesu priebežne prestupujem medzi fondmi a aj medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Zatiaľ rozhodne ostanem v 2. pilieri a budem si aj priplácať nepovinne 2 percentá navyše.

Ing. Martin GIERTL, odbor zásobovania
-Moje rozhodnutie je, že ostávam aj naďalej v druhom pilieri. Vstúpil som do tohto typu dôchodkového poistenia v roku 2006, nakoľko som si myslel, že bude pre mňa výhodné. Čas potvrdil jeho výhody a preto ostávam v druhom pilieri a uvidím, ako ďalej.

Ing. Miroslav VRABEC, odbor bezpečnosti a hygieny práce
-Nevstúpil som do druhého piliera, nakoľko v tom čase som nedôveroval súkromným správcovským spoločnostiam a teraz už neuvažujem o tom, z dôvodu častých zásahov a zmien vládnych úradníkov v neprospech poistencov.

Ing. Jana SCHӦNOVÁ, odbor technického a investičného rozvoja
-Sporím si peniaze aj v druhom dôchodkovom pilieri a neplánujem z neho vystúpiť. Považujem za rozumnejšie nespoľahnúť sa celkom na dôchodok od štátu, aj keď sporenie v súkromných spoločnostiach má tiež svoje riziká.

Ing. Marcel ADAMČÁK, odbor marketingu
-Zmeny okolo starobného dôchodkového sporenia sledujem. Na jednej strane dochádza k zníženiu odvodu z 9 na 4 percentá, na druhej strane správca musí vytvoriť jeden povinný garantovaný fond a navyše sa sporiteľ môže rozhodnúť dobrovoľne si navýšiť príspevok. Vstupoval som do sporenia za iných kritérií. Podľa vlády bolo pôvodne nastavenie neudržateľné. Keby som vedel, čo vymyslia o ďalších osem rokov..., takže to veľmi neriešim, zatiaľ nevystupujem.

Ing. Miroslav BÁNIK, odbor zásobovania
-Je to otázka garancií a myslím si, že dnes stopercentné garancie nevie dať ani štát.
V druhom pilieri zostanem aj preto, lebo umožňuje sporiť si pre seba a z výpisov z účtu má človek aj aktuálny prehľad. Je to podľa mňa spravodlivejšia forma.


Autor (zdroj): Viera Kúkolová