20.7.2023 10:45:05
Štvrté kolo veľkej čitateľskej súťaže v sedemdesiatom roku vydávania našich novín
* Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž *
Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Podbrezovana. Významné jubileum pripadne na 23. december. Dovtedy bude trvať aj naša čitateľská súťaž. Dozviete sa v nej mnoho nových zaujímavostí a keď budete texty pozorne čítať, nájdete v nich aj odpoveď na otázku. Kupón si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do desiatich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú použiť trikrát náhradný kupón. Na konci bude zaujímavá odmena, ktorá môže byť práve vaša.Súťažný text č. 4

Výroba Podbrezovana do roku 1994

Prvým krokom bolo naplánovanie celého čísla novín a získavanie aktuálnych informácií, objednanie článkov od dopisovateľov (bolo ich dosť) a spracovanie autorských textov. Nasledovalo redigovanie článkov dopisovateľov, autorizovanie, následná úprava a príprava textov do tlačiarne.

Podklady boli pripravované na písacom stroji a jedna typizovaná strana nesmela mať viac ako tri preklepy. Ak bol pripravený článok autorizovaný, pochopiteľne ho bolo treba prepisovať kompletne celý a niekedy aj viackrát. S preklepmi by ho totiž strojový sadzač v tlačiarni neprijal.

Do jedného čísla novín bolo potrebné (aj je) pripraviť zhruba osemdesiat strán textu. Keď boli články zosumarizované, šéfredaktor si sadol a začal ich kresliť do zrkadiel, jednej z najdôležitejších pracovných pomôcok redakcie. Jeho úlohou bolo nakresliť naň grafickú predlohu hotovej novinovej strany. Išlo o prepočet strojopisných riadkov na riadky v typografických mierach s rozmiestnením fotografií, veľkosti titulkov, atď…. V zdrkadle bolo presne popísané akú veľkosť písma kde použiť, aký typ písma má byť vysádzaný, koľko priestoru bolo potrebné pre jednotlivé materiály, aké veľké mali byť titulky…Strojný sadzač prepísal texty a odlial z olova písmo


Metér podľa zrkadla kompletizoval texty

Nasledovala cesta do Tlačiarne BB v Banskej Bystrici. Tam tlačili naše noviny od vzniku prvého nepretržite vydávaného čísla. V tom čase ich ešte tlačili tzv. horúcou sadzbou (na fotosadzbu prešli až v roku 1994).

Príprava novín pokračovala v tlačiarni. Rukopisy prevzal strojový sadzač. Jeho poslanie bolo veľmi náročné. Mal sa čo obracať. Za osem hodín mal normu opísať zhruba dvetisíc riadkov, a to všetko odliať do olova. Olovené písmo bolo totiž základom novinovej sadzby. Vznikli tak stĺpce rôznej šírky a dĺžky, podľa toho, ako šéfredaktor určil typ a veľkosť písma v zrkadle.

V príprave novín prevzal úlohu metér, človek, ktorý mal pred sebou predlohu zrkadlovo obrátenú, dokázal čítať články sprava doľava a hore nohami. Články dostali titulky, fotografie svoje miesto a keď bolo všetko hotové, ďalší pracovník tlačiarne urobil obťah novín jednotlivých strán, čiže prvý ručný výtlačok.


Výroba obťahov

Nasledovala kontrola textov redaktormi. Po hotovej korektúre texty putovali do montáže. Bolo to pracovisko, kde stránka so sadzbou textov dostala konečnú podobu. Na priesvitnú polyetylénovú fóliu pribudli fotografie, perové kresby a hlavička novín. Po montáži nasledovala už len fáza – odfotografovanie celej strany na hliníkovú fóliu a jej vyvolanie. Potom materiál putoval k obrovskému stroju s radom rôznych valcov, prevodov a presných meraní – k rotačke. Tam sa baly bieleho papiera menili na výtlačky novín. V tom čase V tom čase Podbrezovan vychádzal v náklade 4 500 kusov. Tlač celého nákladu netrvala ani hodinu. Každý druhý piatok o piatej popoludní bol v Banskej Bystrici Podbrezovan pripravený na expedíciu k čitatelovi. Za tie roky až doposiaľ sa nikdy nestalo, že by Podbrezovan z nejakých príčin v svojom pravidelnom intervale nevyšiel.

Otázka 4. kola

Do kedy bol Podbrezovan tlačený horúcou sadzbou?

Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová