20.7.2023 12:47:31
Šanca


Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej „NROZP v SR“) v spolupráci so spoločnosťou IBM Slovensko organizuje aj v roku 2012 vzdelávací kurz zameraný na propagáciu a zlepšenie pracovných zručností záujemcov o zamestnanie so zdravotným postihnutím v spoločnosti IBM. Ide v poradí o piaty ročník projektu, vďaka ktorému sa podarilo úspešne zamestnať na otvorenom trhu práce už niekoľko ľudí s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia. Vzdelávací kurz je určený pre záujemcov o prácu v spoločnosti IBM – občanovso zníženou pracovnou schopnosťou posúdených sociálnou poisťovňou, ktorí majú minimálne stredoškolské vzdelanie, základné zručnosti s PC a anglický jazyk aspoň na úrovni „mierne pokročilý“.
Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť do 15.októbra 2012 zaslaním svojho štruktúrovaného životopisu v anglickom jazyku naemailovú adresu: nrozp@nrozp.sk. Zástupcovia NROZP v SR a spoločnosti IBM oslovia vhodných kandidátov a pozvú ich na osobný pohovor, ktorý bude zameranýna získanie prehľadu o úrovni znalostí anglického jazyka, komunikačných zručností a PC zručností uchádzačov o vzdelávací kurz. Vhodní kandidáti budú následne zaradení do vzdelávacieho kurzu pozostávajúceho z tréningu vyššie uvedených zručností a znalostí. Vzdelávací kurz bude prebiehať odnovembra 2012 do apríla 2013.
Úspešní absolventi vzdelávacieho kurzu získajú osvedčenie o ukončení kurzu a postúpia do výberového procesu pre získanie práce v spoločnosti IBM. Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na www.nrozp.sk .

Autor (zdroj): A. Reháková