20.7.2023 12:46:29
Iná forma vzdelávania...

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím svojho druhu zameraným na zvyšovanie informovanosti o aspektoch zdravia pri práci.

Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách v Európe. Tento rok pripadol na dni od 19. do 23. októbra 2015.
Tridsaťosem študentov a päť vyučujúcich Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP svoje vzdelávanie preto 23. októbra obohatili prednáškou Ing. Jaroslava Ivaniča, zamestnanca Inšpektorátu práce Banská Bystrica z oddelenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na prednášku spojenú s besedou využili klubovňu vybavenú potrebnou informačno-komunikačnou technikou. Ing. Ivanič svoje vystúpenie začal prezentáciou „Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“, pomocou ktorého, podľa našej legislatívy, je možné brániť sa pri nelegálnej práci. Oboznámenie sa s uvedeným zákonom bolo doplnené o príklady z kontrol, ktoré sa udiali v našom kraji.
Beseda pokračovala prezentáciou Z.z., vyhlášky č. 508/2009, s čím sa naši študenti stretávajú na vyučovaní v predmete elektrotechnická spôsobilosť a odborný výcvik v poslednom ročníku svojho štúdia, v odboroch so zameraním na elektrotechniku. Po záverečných maturitných skúškach si majú možnosť urobiť aj skúšky z overenia odbornej spôsobilosti a po ich úspešnom absolvovaní získajú Osvedčenie § 21 Elektrotechnik.
Prednáška bola realizovaná zaujímavou a pútavou formou. Ing. Ivaničovi ďakujeme za vysoko odbornú prezentáciu a výklad danej legislatívy.

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia
Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková