20.7.2023 10:44:55
Žiaromat 125 výročieLogo Žiaromat Kalinovo

125
výročie
V RETROSPEKTÍVE

Žiaruvzdornosť kalinovských ílov sa začala využívať na sklonku devätnásteho storočia a do tohto obdobia spadá aj vznik Závodu na výrobu šamotu v Kalinove (1890). Za stodvadsaťpäť rokov prešla kalinovská šamotka rôznymi etapami vývoja, od účastinnej spoločnosti cez štátny podnik Slovenské magnezitové závody, kedy bol výrobný program preorientovaný na kachľové a sporákové vložky a liací materiál, až po Žiaromat, štátny podnik.V roku 2004 bola spoločnosť začlenená do ŽP GROUP. Základom výrobného programu ostala výroba žiaruvzdorných materiálov s hlavnou výrobou šamotu, žiarobetónov a ďalších hmôt a žiaruvzdorných zmesí.


Žiaromat

Región Novohrad je známy tradíciou hrnčiarskeho remesla a keramiky. O spriaznenosti s umením svedčí skutočnosť, že sa tu organizuje Medzinárodné keramické sympózium. Je to najstaršie nepretržite fungujúce keramické sympózium na Slovensku, ktoré sa začalo organizovať v roku 1989. Novohradské múzeum v spolupráci so Žiaromatom Kalinovo, a.s., ho organizuje od roku 1994. V závode na žiaruvzdorné materiály poskytujú domácim i zahraničným umelcom priestor, technické vybavenie a špeciálnu hlinu. Podujatie je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky, využívanie žiaruvzdorného materiálu šamotu a pre možnosť vypaľovať vzniknuté diela vo veľkokapacitných peciach spoločnosti Žiaromat.

Žiaromat

Spoločnosť Žiaromat Kalinovo si v tomto roku pripomína svoje 125. výročie a my sme v kolektíve hľadali pamätníkov, ktorí si s nami zaspomínali....

Vlasta Ivaničová
Vlasta IVANIČOVÁ, odbor technickej kontroly

V Kalinove pracuje už dvadsaťsedem rokov a prešla etapami vývoja štátneho podniku i súkromnej spoločnosti. Začínala ako laborantka v chemickom laboratóriu a dvadsať rokov je v technickej kontrole a má „pod palcom“ žiarobetón. Ako spomínala, pri chemických procesoch sa toho ani veľa nezmenilo, až na to, že pribudli nové receptúry. „Voľakedy sme museli vyhodnocovať každú zrnitosť, skúšky ručne, dnes nám to uľahčujú prístroje a počítače“, pochvaľovala si výdobytky techniky. Aj keď po reštrukturalizácii došlo ku kumulovaniu niektorých technicko – hospodárskych funkcií a roboty pribudlo, nesťažuje si. Tak ako jej kolegovia, aj ona je rada, že v roku 2004 Žiaromat prešiel do rúk Železiarní Podbrezová a tí, ktorí vo firme po reštrukturalizácii zostali, získali po dlhom čase sociálne istoty a cítia ich dodnes. Veď najbližšie pracovné príležitosti sú v Lučenci, a aj tam je problém získať zamestnanie.Marian Poctavek
Marian POCTAVEK, vedúci výroby

Už v detstve túžil byť šamotárom a tak kráčať v šľapajach svojich rodičov. Dnes si ráta už tridsiaty tretí rok odvtedy, ako nastúpil do Žiaromatu. Začínal ako robotník pri výrobe žiarobetónových zmesí. To bolo ešte v časoch, keď Žiaromat bol súčasťou Slovenských magnezitových závodov v Košiciach. Prešiel takmer všetkým. Robil aj prevádzkového pracovníka odboru technickej kontroly a vedúcim výroby bol ešte pred vstupom Kalinova do ŽP Group. V čase reštrukturalizácie spoločnosti po roku 2004 prešiel do odboru riadenia kvality a zavádzal Systém riadenia kvality podľa ISO 9001. Po jeho zavedení sa vrátil do pozície vedúceho výroby. Na našu otázku, čo bolo predtým iné ako dnes, nám odpovedal: “Podstatný rozdiel je ten, že kým nevstúpili Železiarne Podbrezová do Kalinova, prevládala tu manuálna práca vo všetkých procesoch výroby.


Až po roku 2004 sa začalo investovať do modernizácie výrobných liniek, hlavne pri výrobe žiarobetónových zmesí. Až po roku 2004 sa začalo investovať do modernizácie výrobných liniek, hlavne pri výrobe žiarobetónových zmesí. Práca robotníkov na tomto stredisku sa zjednodušila, zaťaženosť je podstatne nižšia. Manuálna práca sa vyskytuje aj dnes pri výrobe šamotových stavív, kde zavedenie automatizácie je vzhľadom na vyrábaný sortiment problematické. Nabehli kontrolné funkcie v procesoch výroby po zavedení Systému riadenia kvality. To všetko prinieslo skvalitnenie vyrábanej produkcie a zlepšenie pozície v oblasti obchodu.

Anna Jablonská
Anna JABLONSKÁ, vedúca ekonomických informácií a rozborov

Keď nastúpila do učtárne ako mladá absolventka strednej školy, Žiaromat oslavoval 85. výročie svojho vzniku. Najprv bola ekonómkou strediska mechanických dielní, neskôr mala na starosti hlavnú výrobu. „To sa ani nedá porovnávať so súčasnosťou“, konštatovala hneď v úvode nášho rozhovoru. „V tých osemdesiatych rokoch sme boli závodom patriacim pod SMZ Košice, mali sme stálych odberateľov, myslím, že to bolo jednoduchšie ako dnes“, povedala pani Jablonská. Spomínala na časy zavádzania jednoduchých dierovacích systémov, postupne sa zaúčali do výpočtovej techniky a dnes konštatuje, že to prácu zjednodušilo. A na druhej strane, po transformácii nastalo obdobie byrokracie, v ekonomike sa neustále niečo mení, legislatíva je v pohybe, každú chvíľu sú novelizované zákony, menia sa daňové predpisy, je to neporovnateľne náročnejšie,“ sťažuje sa pani Jablonská.


S ťažkým srdcom spomína na rok 1996, po postavení vozokomorovej pece na pálenie výrobkov. Následne totiž prišla platobná neschopnosť a vyústilo to do konkurzu. „Bolo to náročné obdobie. Železiarňam Podbrezová môžeme len ďakovať, že sa nás ujali. Dnes dostávame štrnásť platov. Iste, každý rok na začiatku sa obávame čo nás čaká, ale vždy sa nám podarí rok úspešne zavŕšiť do zdarného konca. Pri rozlúčke s nadšením v hlase konštatuje, že vďaka materskej firme sa rozšírili ich možnosti o liečebné pobyty v kúpeľoch. „Naši ľudia na to neboli zvyknutí. My s kolegyňami sme to využili už viackrát a tak v lete ideme do Rajeckých Teplíc.“


* Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž *O cenu predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
Správna odpoveď siedmeho kola znie: Cyklistika sa začala ponímať ako organizovaný šport v roku 1954. Výhercom sa stáva Tibor Floch z valcovne rúr, ktorému blahoželáme a prosíme, aby si telefonicky dohodol v redakcii (2711, 2714) prebratie ceny, ktorú mu venuje Ing. Ján Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika, s.r.o.Kupón č.8

Otázka 8. kola
Odkedy je v Žiaromate Kalinovo organizované Medzinárodné keramické sympózium?
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová