20.7.2023 12:47:17
Odlievanie na novom ZPO

Deň prvého odlievania na novom ZPO, ktoré nahradilo zariadenie z roku 1982, bol desiaty október uplynulého roka. Ako každé nové vybavenie potrebuje svoj čas na rozbeh a vychytanie nedostatkov, tak tomu bolo aj tu. Výroba sa rozbiehala pomaly a stále bolo čo dolaďovať a technicky i technologicky kontrolovať činnosť zariadenia. Ani pre samotných zamestnancov to nebolo jednoduché. Aj napriek ich dostatočnej technickej zručnosti a bohatým skúsenostiam sa museli učiť a postupne oboznamovať s prácou. A tak naša otázka pre zamestnancov vynovenej prevádzkarne znela:

Pociťujete zmenu v porovnaní s pôvodným zariadením?

Foto: A. Nociarová


Miroslav ORAVEC, predák ZPO

-Pôvodná trať už bola morálne opotrebovaná, zastaralá a mali sme problémy s ryhovaním. Dnes sa to zlepšilo, ešte sú nejaké nedostatky, ktoré treba dotiahnuť, ale keď sa vychytajú všetky muchy, malo by to byť lepšie.


Miroslav BELLA, tavič –operátor ZPO

-V niečom je zmena, v niečom bolo lepšie staré kontiliatie, v niečom je lepšie nové. Myslím si, ešte je krátky čas na porovnávanie. Keď sa odstránia aj posledné nedostatky, určite to bude lepšie.


Jakub TURIS, odlievač ZPO

-Určite je to rozdiel. V niečom je to rozhodne lepšie a po tých úpravách v konečnom dôsledku vypadá, že to bude fajn.


Miloš KOŠÍK, operátor K1 ZPO

-No v našej kabíne sa kvalita zvýšila, máme čistejšie prostredie, práca je zaujímavejšia lebo je viac automatizovaná.


Jozef SURVIK, operátor K1 ZPO

-Ako hovorí kolega, ide to viac cez počítače, manuálnej roboty ubudlo, v kabíne máme čistejšie, práca si však vyžaduje vyššiu

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová