20.7.2023 10:28:03
ŽP EKO QELET: Posunuli sme sa opäť dopredu

Doposiaľ spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. vykonávala meranie rádioaktivity ručnými prístrojmi. V súvislosti s rozvojom bezpečnosti práce, ochrany zdravia, životného prostredia a spoľahlivosti merania investuje spoločnosť aj do stacionárnych detekčných systémov na meranie rádioaktivity, ktoré sú tvorené dvojicou veľkoplošných detektorov s príslušnou elektronikou. Medzi spoločnosťami zaoberajúcimi sa predajom a spracovaním kovového odpadu je projekt ojedinelý a v zmysle trvalého zlepšovania podľa noriem ISO potrebný. Dva takéto stacionárne systémy značky LUDLUM Model 375P-1000V boli v súčasnosti inštalované v stredisku Hliník nad Hronom. Monitorovacie stanice sú osadené na automobilovej aj železničnej váhe. Detektory majú v zadnej časti inštalované dodatočné oceľové tienenie pre zvýšenie citlivosti. Meranie sa spúšťa senzormi prítomnosti vozidla. Týmto projektom sa spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. posunula medzi najvyspelejšie spoločnosti v oblasti spracovania kovového odpadu.


Autor (zdroj): Ing. Marcel Vlček, ekonomický riaditeľ