20.7.2023 12:46:54
Zbierka pre onkológiu: Deň narcisov

V piatok 12. apríla, symbol nádeje pre tých, ktorí bojujú s onkologickou chorobou nenechal ľahostajných ani našich spolupracovníkov, študentov, pedagógov, či občanov Podbrezovej. Medzi dobrovoľníkov verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine už niekoľko rokov patria aj študenti našich súkromných škôl. Pod vedením Mgr. Ľ. Tichej vyzbierali 839,40 eura, z toho v areáli starého a nového závodu 631,80 eura a 207,60 eura medzi študentmi, pedagógmi a občanmi Podbrezovej. Na snímke I. Kardhordovej preberá žltý narcis František Bubelíny z centrálnej držby – elektroservisu. Anketu na túto tému čítajte na 2. Strane.Autor (zdroj): Viera Kúkolová