20.7.2023 12:46:48
Pomôžte tým, čo pomoc potrebujú

Využite aj tento rok možnosť darovať 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka.
Za roky existencie obidve nadácie pomáhajú ľuďom poznamenaným tragickými príbehmi spôsobenými ťažkou chorobou, či iným zložitým údelom osudu. V našej spoločnosti azda niet pracovného kolektívu, v ktorom by sa nestretli s nejakým druhom pomoci jednej z týchto nadácií pre ich kolegu či rodinného príslušníka.
Okrem charity podporujú verejnoprospešné projekty v zdravotníctve, školstve, vede a kultúre, ale aj rozvoj prirodzeného talentu detí zo sociálne slabších rodín. O pomoc môže požiadať každý, kto ju potrebuje.
Ak sa rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše peniaze sa dostanú do tých správnych rúk.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí doteraz prispeli svojím percentom dane a veríme, že sa ich okruh rozšíri.

Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka

IČO: 37828738
DIČ: 2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0302306937/0900
Registrovaná v Notárskom centrálnom registri pod č. NZ 39492/2010
Sídlo: Kukučínova 24, 977 01 Brezno
Obchodné meno:
Nadácia Železiarne Podbrezová

IČO: 37818481
DIČ:
2021533228
Právna forma:
nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0301554533/0900
Registrovaná v Notárskom centrálnom registri pod č. NZ 36219/2010
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová


Ako poukázať 2 percentá dane?

Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní 2 percent dane z príjmu do 30. apríla 2011 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu.

V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijímateľa 2 percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Autor (zdroj): Nadácie