20.7.2023 10:44:45
Grafické systémy v odbornom vzdelávaní...

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených
56 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave. Projekt Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová (ďalej SSOŠH ŽP) v tejto skupinke projektov nechýbal.

Z hodnotených projektov bolo 3. mája 2016 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave vybraných 25 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2016, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva.
Trojčlenný tím pedagógov SSOŠH ŽP: Mgr. Juraj Čief, Ing. Miriam Pindiaková a Ing. Lucia Vojčíková spoločnými silami v období pred sviatkami jari vytvorili projekt pod názvom „Zviditeľni svoj alarm a event“. V skupine tvorcov projektu za zriadovateľa ŽP a.s. bola aj Bc. Monika Gondová, ktorej odborné a cenné rady boli dôležitou súčasťou projektu. Náš projekt sa v celkovom hodnotení, po započítaní všetkých bodov, umiestnil na piatom mieste s počtom 31,60.
Po zverejnení výsledkov sme sa mohli pustiť do práce. Od MŠVVaŠ SR na realizáciu projektu dostaneme 2 000 eur a zriadovateľ prispeje sumou 586,66 eura.
Realizácia projektu je v časovom rozpätí od 1. mája 2016 do 30. novembra 2016. V tomto období sme sa v projekte zaviazali preškoliť štyroch pedagógov v programovacom prostredí PROMOTIC, vytvoriť učebné texty a ukážky práce v danom prostredí.
Školenia sa od 28. do 30. júna 2016 zúčastnili Ing. Peter Flaška, Robert Králik, Ing. Ivan Štubňa a Ing. Lucia Vojčíková. Vzdelávanie sa uskutočnilo v priestoroch SSOŠH ŽP a viedol ho lektor z ostravskej firmy MICROSYS, spol. s r.o., Ing. Kazimír Heczko.

Účastníci školenia 28. - 30. 6. 2016


Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, učiteľka odborných predmetov