20.7.2023 12:47:18
Viete, prečo je zajtra štátny sviatok?Dňa 29. augusta sme si pripomenuli 69. výročie Slovenského národného povstania. Aj napriek tomu, že po roku 1989 sa náhľady na Slovenské národné povstanie rôznili a niektoré prechádzali až do extrémov, musíme konštatovať, že SNP má nezastupiteľné miesto v našom národnom povedomí a historickom vedomí. Bolo to celonárodné vystúpenie Slovákov proti fašizmu. V predvečer osláv Slovenského národného povstania sme sa opýtali:

Viete, prečo je zajtra štátny sviatok?

Zhovárala sa Oľga Kleinová
Ján JÁNOŠÍK, ťaháreň rúr
-Je to výročie Slovenského národného povstania. Dnes už bohužiaľ prechádza do zabudnutia, na Slovensku sú iné priority. Je to však naša história, na ktorú by sme mali byť hrdí.

Ján CIPCIAR, centrálna údržba
-Oslavujeme povstanie. Starý otec bol partizán, zúčastnil sa tých bojov, poznám to aj z jeho rozprávania. Mladí to už vnímajú viac menej len ako voľný deň, ja však, vzhľadom na spomienky starého otca túto epochu vnímam ako časť našej histórie.

Peter BARTOŠ, BBF elektro s.r.o.
-Je 69. výročie Slovenského národného povstania. Dnes sa vníma viac menej len ako voľný deň, ale je to kus našej histórie, ktorý by sme si mali uctiť všetci.

Radoslav STAŠ, zásobovanie
-Viem, že je štátny sviatok, ale momentálne ste ma zaskočili..., ahá, už viem... výročie povstania . Ja sa s tým nejako bližšie nezaoberám, viem, že to bolo povstanie Slovákov počas vojny...

Ján ČREP, oceliareň
-Zajtra? No, neviem takto v rýchlosti.... Žeby už oslava Slovenského národného povstania? Neviem o tom síce veľa, ale čo – to sme sa v škole o povstaní učili.

Miroslav Zibura, ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.
-No, to neviem. Ja sa do kalendára nedívam, takže ani nevnímam aké sú sviatky. Mne čas veľmi rýchlo beží, ja ani nemám čas registrovať to. Jáj..., to budú oslavy SNP, tuším už 69. výročia.

Foto Viera KúkolováAutor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová