20.7.2023 12:46:22
Jedna otázka pre Ing. Petra KRAJANA

Ing. Petra KRAJANA, vedúceho dopravy

Bohatá snehová nádielka a mimoriadne chladné počasie neobišli ani nás. Ako v týchto podmienkach bojujú naši dopraváci?
- Zamestnanci prevádzkarne doprava vykonávajú svoju pracovnú činnosť vo vonkajšom prostredí a výsledok ich práce je často závislý na poveternostných podmienkach. Tohtoročná zima sa na rozdiel od predchádzajúcich, skôr miernych, ukázala v plnej sile. Máme za sebou tri dlhé mrazivé týždne, kedy sa teplota v noci pohybovala okolo -20°C a za posledné dni sme boli obdarení výdatným snežením. Našim zamestnancom nezostáva nič iné, iba požiadavky na prepravu materiálu či cestnou alebo koľajovou dopravou zvládnuť. Aby boli dopravné cesty zjazdné starajú sa o ne ôsmi zamestnanci strediska údržby dopravných ciest. Udržujeme sieť 24 kilometrov železničnej vlečky a zhruba 10 kilometrovú sieť ciest.

V koľajovej doprave používajú zamestnanci na udržanie zjazdnosti železničnej vlečky okrem ručného náradia aj technické zariadenia: elektrického ohrevu výhybiek, ktoré je nainštalované vo výhybkách na hlavnom ťahu vlečky, a tento rok sme museli použiť aj prúdový motor na odfukovanie snehu z koľají. V cestnej doprave je to posypové vozidlo TATRA T 815, nakladače Komatsu, UNK, UNC, UDS. Dúfam, že tie najkrutejšie zimné podmienky máme tento rok už za sebou a o pár týždňov príde jar. Uvedomujem si, že to nie je ľahké – napr. taký vedúci posunu, ktorý sa brodí v snehu, musí všetko správne urobiť, skontrolovať a potom sprevádzať a riadiť posun rádiostanicou zo stúpačky železničného vozňa pri -20 stupňov Celzia.
Všetkým zamestnancom, ktorí vykonávajú svoju prácu vonku a prácu im komplikujú poveternostné podmienky, za zvládnutie pracovných úloh ďakujem.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová