20.7.2023 10:28:01
Spolupracujeme s hasičmi


Každé vozidlo má svoj začiatok a svoj koniec, na konci svojej životnosti je spracované niektorým z 38 autorizovaných spracovateľov na Slovensku. V spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. má však staré vozidlo pred úplným spracovaním aj iné využitie - umožňuje členom hasičských zborov zdokonaliť sa v praktických činnostiach potrebných pri záchrane ľudského života. Spolupráca ŽP EKO QELET a.s. s hasičskými zbormi sa začala už v roku 2010, kedy naša spoločnosť umožnila hasičom cvičenie na svojom autorizovanom pracovisku v Hliníku nad Hronom a poskytla aj vhodné vozidlá, ktoré boli zbavené nebezpečných častí a kvapalín.

V priebehu ďalších rokov vzájomná spolupráca pokračovala a ŽP EKO QELET a.s. poskytovala vozidlá nielen na cvičenie hasičov, ale aj na súťaže, ako napr. na V. ročník majstrovstiev Slovenskej republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, ktorá sa konala 3.mája 2013 v Trenčíne alebo na ukážky vyslobodzovania zranených osôb vo Zvolene, Badíne a v Žarnovici. Doteraz poskytla ŽP EKO QELET a.s. tridsaťtri vozidiel pre potreby hasičských zborov.
Tento druh spolupráce vyjadruje záujem ŽP EKO QELET a.s. spolupôsobiť aj v iných oblastiach, nielen vo výkupe a spracovaní oceľového šrotu a starých vozidiel. Vzájomná spolupráca môže prispieť k zdokonaleniu činnosti hasičov a zvýšeniu ich vzájomnej súhry, čo sa určite zaraďuje medzi významné faktory pri záchrane ľudského života.

Autor (zdroj): Ing. Slávka Žemberová, referent životného prostredia