20.7.2023 12:46:22
Balenie zväzkov rúr v kamióne pre firmu ThyssenKrupp MetalServ GmbH

Pre zamedzenie reklamácií z dôvodu problémov pri doprave presných rúr horeuvedej firme v zimnom období, hlavne pri výraznom rozdiele medzi nočnými a dennými teplotami, sme v prevádzkarni ťaháreň rúr pristúpili k novému spôsobu balenia celého nákladu uloženého v kamióne do špeciálnej fólie PROPAMETIC 701. V priebehu decembra uplynulého roka boli skúšobne zabalené a vyexpedované dva kamióny a po dodávke bolo zo strany zákazníka konštatované, že materiál bol dodaný v 100 percentnom stave a bol odsúhlasený uvedený spôsob balenia. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o balení hotových rúr týmto spôsobom a v súčasnosti sú expedované tri kamióny týždenne.
Postup balenia:
Príprava bariérovej fólie mimo kamióna (zváraním pásov fólie) na potrebnú dĺžku a šírku podľa špecifikácie nakládky. Uloženie pripravenej fólie na ložnú časť kamióna a čiastočné rozmiestnenie vysušovadiel PROPASEC 32 DIN slúžiacich na pohlcovanie vlhkosti. Samotné nakladanie zväzkov hotových rúr podľa špecifikácie nakládky. Vysušovadlá PROPASEC 32 DIN sa rozmiestňujú aj medzi zväzky rúr. Zabalenie celého nákladu zvarením krajných častí fólie, čím dôjde k vytvoreniu obalu okolo balíkov hotových rúr. Vysatie ostávajúceho vzduchu priemyselným vysávačom z obalu. Finálne zavarenie fólie, čím dôjde k zabaleniu celého nákladu bez prístupu vzduchu a bez vplyvov vonkajšieho prostredia. Viď foto – pán Ján Babic pri finálnom zaváraní fólie.
Po dva a polmesačnom balení zväzkov rúr uvedeným spôsobom môžeme konštatovať, že všetky zväzky rúr boli dodané k zákazníkovi v 100 percentnom stave a zákazník nemal dôvod reklamovať dodávky rúr, čo bolo hlavným cieľom prevádzkarne pri expedícii rúr.
Ďakujem všetkým pracovníkom expedície podieľajúcim sa akýmkoľvek spôsobom na balení a následnej expedícii rúr za bezproblémové zvládnutie uvedeného spôsobu balenia.
Autor (zdroj): Ing. Marián Makúch