20.7.2023 10:45:03
V oceliarni odliali nový rozmer
Odliali nový kvadrát

Dňa 28. apríla 2014 odliali v oceliarni štrnásty rozmer oceľového bloku kvadrátu 205 milimetrov, s polomerom zaoblenia hrany 40 milimetrov. V druhý deň ráno už boli pripravené odliatky na expedíciu do valcovne rúr a my sme tam zastihli pracovníkov odboru riadenia kvality pri rozmerových skúškach. Vedúci oceliarne Ing. Miroslav Domovec, CSc., nám k výrobe nového rozmeru povedal: „Ide o náhradu pôvodného rozmeru odliatku kvadrát 200 milimetrov s polomerom hrán 8 milimetrov. Pre skúšobné valcovanie sme vyrobili v prvej fáze na prvom prúde zariadenia plynulého odlievania ocele v novom formáte spolu šesť tavieb v dvoch akostiach ocele, ktoré budú podrobené náročným metalografickým rozborom, vrátane mikroanalýzy pre zistenie povrchových a podpovrchových chýb. Zatiaľ som s prácou spokojný, vizuálne vyzerajú odliatky vhodné, bez chýb, svedčia o tom aj prvé rozbory v laboratóriu odboru riadenia kvality. Po overovacích skúškach nasleduje valcovanie a ťahanie rúr, a až potom budeme môcť konštatovať, že sa nám nový odliatok vydaril a budeme môcť rozbehnúť štandardnú výrobu na všetkých troch prúdoch ZPO.“
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová